مرور برچسب

تاب آوری کرونا

کرونا اینه تاب آوری جهان بود

کرونا اینه تاب آوری جهان بود کرونا ابتدا در چهره تهدید برای سلامت عمومی آغاز شد ولی رفته رفته ما را با ابعاد گسترده سیاسی، اجتماعی، مرگ‌پذیری، زیست معنوی، اقتصادی و محیط زیستی خود روبرو کرد. شاید در دوران پساکرونا بشود دنیا

تاب آوری کودکان در بحران ویروس کرونا (قسمت دوم)

تاب آوری کودکان در بحران ویروس کروناتاب آوری کودکان در بحران ویروس کرونا دکتر محمدرضا مقدسی (مدیر و موسس خانه تاب آوری) به دنبال آنچه که در یادداشت قبلی تاب آوری کودکان منتشر شد،  اکنون و از زاویه ای دیگر  نگاهی خواهیم  داشت به اینکه…