مرور برچسب

تاب آوری کنترل

تاب آوری از کنترل و مدیریت تا پذیرش و تغییر

تاب آوری از کنترل و مدیریت تا پذیرش و تغییر موضوعی است که نشان میدهد تاب آوری و مدیریت خردمندانه زندگی در تمامی ادوار زندگی موضوعی پر اهمیت است برای اجتناب از اتلاف وقت و انرژی، باید میان چیزهایی که می­توانید کنترل کنید و چیزهایی که از…