مرور برچسب

تاب آوری گروه چیستا

کارگاه تخصصی تاب آوری در کودکان و نوجوانان

کودکان دائما در حال تغییر هستند و سلامت روان آن‌ها به‌شدت تحت تاثیر شرایط محیطی قرار دارد. آن‌ها از افراد بزرگسال آسیب‌پذیرتر هستند و برای رشد بهتر و عملکرد سازگارانه، نیاز به آموزش مهارت‌های مختلف و تربیت مناسب دارند.