مرور برچسب

تسهیلگری تاب آوری

کوچینگ تاب­ آوری از تئوری تا عمل

کاهش یا فقدان تاب آوری به دلیل دور شدن از هویت یا در موارد حاد به بحران هویت و تحلیل توانایی و تاب آوری افراد اشاره میکند به همین مطالعات تلاش کرده اند اجزای تشکیل دهنده­ تاب­ آوری را مشخص کنند

آموزش تاب آوری چیست؟

آموزش تاب آوری فرآیندی است که به افراد می آموزد که چگونه با شرایط دشوار سازگار شوند تا به طور موثر در سختی ها عبور کنند. آموزش تاب آوری از چهار بخش تسهیلگر ، فرد یا افراد آموزش پذیر، محتوی آموزشی و محیط اجتماعی تشکیل شده است

پروتکل آموزشی تاب­ آوری کراگر ( متن کامل و راهنمای استفاده )

پروتکل آموزشی تاب­ آوری کراگر شامل مؤلفه­ های هیجانی، مؤلفه­ های اجتماعی و مؤلفه­ های شناختی است بسته آموزشی تاب­ آوری در حالت ایده ­آل برای نوجوانان مناسب است. این آموزش شامل 10 جلسه است و مدت زمان هر جلسه تقریباً یک ساعت است.

کارگاه تاب‌آوری یزد

کارگاه تاب‌آوری یزد با حضوراساتید دانشگاه و اعضای انجمن مشاوره ایران ( شعبه یزد) دوره آموزشی تاب آوری در روزهای ۲۴ و ۲۵ در محل سالن کنفرانس سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید .