مرور برچسب

جشنواره تاب آوری

برنامه نشست های آموزشی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم پرواز کتاب «تاب‌آوری برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه» در آیین گشایش پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز رونمایی شد. دکترمحمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب‌آوری، مدرس و فعال کشوری حوزه تاب‌آوری