مرور برچسب

دکترخدیجه اسدی

کرونا اینه تاب آوری جهان بود

کرونا اینه تاب آوری جهان بود کرونا ابتدا در چهره تهدید برای سلامت عمومی آغاز شد ولی رفته رفته ما را با ابعاد گسترده سیاسی، اجتماعی، مرگ‌پذیری، زیست معنوی، اقتصادی و محیط زیستی خود روبرو کرد. شاید در دوران پساکرونا بشود دنیا