مرور برچسب

رابطه انسجام خانواده، حمايت تحصيلي و تاب آوري

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه و مولفه های آن پیوند با مدرسه به ارتباطات دانش آموز با مدرسه و دیگر جنبه های زندگی اشاره دارد. این سازه، بازنمایی از حس دلبستگی و تعهد دانش ‏آموز نسبت به مدرسه است…