مرور برچسب

مدارس تاب آور

مدرسه تاب آور

مدرسه تاب آور مدارس تاب آور در دنیا به رشد خلاقیت و مدیریت استرس در کودکان کمک می کنند نویسنده: دکتر لیلا افضلی متخصص تاب آوری و پسا دکتری روانشناسی تربیتی بشر امروز در یک دوره پیچیده زندگی می کند، یکی از مشخصات این دوره…

تاب آوری در مدارس کرمانشاه

تاب آوری در مدارس کرمانشاه کارگاه یک روزه تاب‌آوری باحضور 140 معلم کلاس اول مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه برگزار شد. محمدرضا مقدسی دراین نشست تخصصی گفت : راه خوشبختی از مدرسه میگذرد دراین جلسه بر اهمیت نقش مدارس در توسعه…