مرور برچسب

مددیاری اعتیاد

نشست تاب آوری خانواده در شهرستان فردیس کرج برگزار شد

مطالعات تاب آوری قبل از اینکه به خانه و خانواده معطوف شود متوجه کودکانی بوده است که در شرایط بد نتایج و زندگی های خوبی را ساخته اند و پس از این بود که  مفهوم تاب آوری به خانه و خانواده راه خود را پیدا کرد.