مرور برچسب

مشاوره توانبخشی

توانبخشی و تاب آوری

به فرآیند مشاوره افراد دارای معلولیت مشاوره توانبخشی گفته میشود توانبخشی و آموزش تاب آوری میتوانند اثر یکدیگر را تشدید کنند زندگی جز با تاب آوری و باز پس گیری توانایی از دست رفته یا حتی بازسازی بخش های باقیمانده آن ممکن نیست .

خانه تاب آوری دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی را همراهی میکند

خانه تاب آوری ایران دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی را همراهی میکند دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران در آبان ماه 1402 با مشارکت سازمان ها، دانشگاه ها انجمن علمی، صنفی و کنشگران این عرصه در دانشگاه علامه توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار…