مرور برچسب

پرسشنامه تاب آوری

مقیاس تاب آوری جوانان

مقیاس لیکرت یک مقیاس روان‌سنجی است که معمولاً در پرسش‌نامه‌های پژوهشی برای سنجش نگرش‌ها، نظرات یا ادراک افراد استفاده می‌شود. مقیاس لیکرت به آزمودنی‌ها اجازه می‌دهد تا از میان طیف وسیعی از پاسخ‌ها به یک سؤال یا عبارت خاص انتخاب کنند

تاب آوری تحصیلی ( بررسی شاخص های روان سنجی )

معرفی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ARI) تاب آوری تحصیلی فرآیند موفقیت در مدرسه را مورد مطالعه قرار میدهد . پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ARI)  توسط ساموئلز در سال ۲۰۰۴ ساخته شده  و در واقع رساله دکتری ایشان بوده است. سپس با گسترش مطالعه در سال…

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان

مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان _28 که توسط سرکارخانم بهناز کازرونی زند و همکاران ایشان برای استفاده کودکان ونوجوانان فارسی زبان اعتباریابی شده است . با توجه به حساسیت دوره نوجوانی و اهمیت مفهوم تاب‌آوری در…

پرسشنامه تاب آوری

پرسشنامه تاب آوری پرسشنامه تاب آوری کونور – دیویدسون (CD-RIS) یا مقیاس تاب آوری کونور – دیویدسون (CD-RIS) که معادل انگلیسی آن Conner-Davidson Resilience Scale است توسط دو نظریه پرداز مشهور این حوزه یعنی کونور و دیویدسون ساخته شده است.…