مرور برچسب

پروتکل تاب آوری

پروتکل آموزشی تاب­ آوری کراگر ( متن کامل و راهنمای استفاده )

پروتکل آموزشی تاب­ آوری کراگر شامل مؤلفه­ های هیجانی، مؤلفه­ های اجتماعی و مؤلفه­ های شناختی است بسته آموزشی تاب­ آوری در حالت ایده ­آل برای نوجوانان مناسب است. این آموزش شامل 10 جلسه است و مدت زمان هر جلسه تقریباً یک ساعت است.