مرور برچسب

پیوند و تاب آوری

تاب آوری پیوند

تاب آوری پیوند محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری مایه مسرت و مباهات است که در نهمین کنگره سراسری پیوند سلولهای بنیادی برای نخستین بار در کشور فرصتی دست داد تا از تاب آوری روانشناختی هم سخنی به میان آید که عبور موفقیت آمیز از…