مرور برچسب

کتاب قدرت کوچینگ مثبت

فلسفه کوچینگ این است ،مثبت باشید !

مثبت باشید! این فلسفه کوچینگ است که به ما در تقویت و توسعه تاب آوری هم کمک میکند از راه و مسیری مثبت میتوانیم بر چالش های منفی غلبه کنیم بین دانستن و انجام دادن هم اغلب شکافی عمیقی وجود دارد کوچینگ هدایت و حمایت مثبتی است که که دانایی را…

قدرت کوچینگ مثبت منتشر شد

هیچکس "متخصص" نیست. ضمن اظهار تاسف ما به این نتیجه رسیده ایم که هر کسی خود را متخصص بداند مرخص نماییم ، زیرا اگر کسی واقعاً کارش را بلد باشد، هرگز خود را متخصص نمی‌داند. کسی که یک کار را بلد است به نسبت آنچه که انجام داده است کارهای…