مرور برچسب

کلینیک ایران

کارگاه تاب آوری مددکاری

کارگاه تاب آوری مددکاری برگزاري كارگاه يك روزه تاب آوري ۲۶ / خرداد / ۹۴ تاب آوري از آن دست مفاهيم روانشناختي است كه در دنياي كنوني و با سبك زندگي هاي اين قرن بسيار مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. در اين كارگاه ۲ ساعته ما به معرفي اين…