مرور برچسب

کنگره مشاوره توانبخشی

خانه تاب آوری دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی را همراهی میکند

خانه تاب آوری ایران دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی را همراهی میکند دومین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران در آبان ماه 1402 با مشارکت سازمان ها، دانشگاه ها انجمن علمی، صنفی و کنشگران این عرصه در دانشگاه علامه توانبخشی و سلامت اجتماعی برگزار…