مرور برچسب

آموزش مثبت

کارگاه های نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت

کارگاه های نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت لیست کارگاه های نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت  برای نهایی کردن ثبت نام خود حتما باید پس از ثبت نام اولیه جهت پرداخت هزینه‌ی کارگاه از طریق مر اجعه به وبسایت نخستین کنگره ملی روتنشناسی…

اولین جشنواره ملی دستاوردهای روانشناسی مثبت

اولین جشنواره ملی دستاوردهای روانشناسی مثبت به موازات نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت و به همت انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران و انجمن علمی روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ در محل دانشگاه شهید بهشتی…