مرور برچسب

سرطان کودکان

کارگاه تاب آوری موسسه مهر آیینان مهر

کارگاه تاب آوری موسسه مهر آیینان مهر مهرآیینان مهر حامی کودکان مبتلا به سرطان کارگاه دو روزه تاب آوری برگزارکرد .این دوره آموزشی در روزهای 10 و 11 شهریور ماه جاری برگزار ومختص پرسنل بیمارستان فوق تخصصی دکترمحمدکرمانشاهی بود.خیریه مهر…