کتاب های تاب آوری محمدرضا مقدسی

0

کتابهای تاب آوری که توسط محمدرضا مقدسی و همکاران ترجمه و منتشر شده است :

 

 کتاب تاب آوری در مدارس 

 کتاب تاب آوری زنان

 راهنمایی برای تقویت تاب آوری کودکان

 تاب آوری بمنزله چارچوبی برای کوچینگ

تاب آوری کودکان

 تاب آوری و فرزند پروری

کتاب پرسش در کوچینگ ، کشف مسیر زندگی

 کتاب پرورش تاب آوری

 کتاب پروژه بین المللی تاب آوری

 کتاب پزشک تاب آور

کتاب تاب آوری اقدام در کوچینگ

  کتاب تاب آوری مدیریت خویشتن

توسعه تاب آوری در مدارس ، کودکان و خانواده ها

 کتاب تاب آوری ، راهنمای ایجاد و برنامه اقدام

دست‌نامه تاب‌آوری و آسیب‌پذیری کودکان

 دستنامه تاب آوری و آسیب پذیری کودکان

رازهای تاب آوری

روشهای نوین تاب آوری و بهزیستی جوانان

 کتاب ره نمای تاب آوری

ره نمایی برای فعالیت های اجتماعی

تمرینات روانشناسی مثبت

جادوی رایج تاب آوری د رتکامل

 کوچینگ شناختی رفتاری

مزایای تاب آوری ، توقف استرس و توسعه تاب آوری

هنر برای تاب آوری

 راهکارهای توسعه از طریق ادبیات

کتاب تاب آوری ، مدیریت خویشتن

 ساخت سیستم های آموزشی تاب آور در زمان همه گیری کووید

 کتاب تاب آوری و مهاجرت

تاب آوری جوانان و فرهنگ

 تاب آوری برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه

 

مجموعه آثار محمدرضا مقدسی و همکاران وی که توسط انتشارات ورجاوند ، رشد ، سخنوران ، مهدخت ، شبگیر و پروچستا  تاکنون منتشر شده است.

تلاش بر این بوده که کتابهای شاخص و تاثیر گذاری از بزرگان تاب آوری دنیا وچهره های شناخته انتخاب شوند تا بدین طریق علاقه مندان به تاب آوری بتوانند با آثار بزرگان و نام آوران تاب آوری دنیا بیشتر آشنا شوند

 

کتاب های تاب آوری محمدرضا مقدسی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + هجده =