بازیهای تاب آور برگزار شد

کارگاه بازیهای تاب آور با تدریس دکتر شقایق هاشمی شکفته برگزار شد

0

بازیهای تاب آور برگزار شد کارگاه بازیهای تاب آور عنوان کارگاهی تخصصی بود که با تدریس دکتر شقایق هاشمی شکفته در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری مرکز نوآوری دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در کمپ مداخلات کاربردی با محوریت هنر-بازی-یادگیری -مهارت برای کودکان ،کارگاه بازیهای تاب آور را برای اولین بار در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۲ برگزار کرد.

دکتر شقایق هاشمی شکفته ،عضو رسمی خانه تاب آوری و رییس کمیته بازیهای ریتمیک انجمن توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان کشور ،در این دوره ی آموزشی که برای کادر متخصص و روانشناس برگزار گردیده ، مسئولیت تدریس را بر عهده داشت.

بر اساس آنچه در ادبیات تحقیق آمده است، به هرگونه فعالیت جسمی و یا ذهنی هدفداری که بصورت فردی یا گروهی انجام میشود و موجب کسب لذت میگردد بازی میگویند.

بازی ها ارزش جسمانی-درمانی-اجتماعی و آموزشی دارند.
بازی ها انواع مختلفی را از جمله فعال-تقلیدی-نمایشی-مهارتی-اکتشافی -سازنده-تخیلی-باقاعده-حل معما….شامل میشود.

دکتر شقایق هاشمی شکفته مترجم و نویسنده درمیگنا رسانه سلامت روان ایران و عضو باشگاه تاب آوری در این دوره تخصصی آموزش تاب آوری بیان کرد کودکان تاب آور انعطاف پذیری- مهارت حل مساله – پذیرش و روابط اجتماعی بهتری دارند و با عنایت به تمرین پذیر بودن تاب آوری مسیر بازی برای بهبود و توسعه تاب آوری بسیار موثر و کار آمد خود را مطرح میکند

دکتر شقایق هاشمی شکفته مدرس بازیهای تاب آور در ادامه اضافه میکند یکی از مسیرهای موثر توسعه تاب آوری برای کودکان تلفیق هنر و بازی است که در این دوره تخصصی و فشرده معرفی بازیهای هنری هم مد نظربود تا مربیان و متخصصان حوزه ی کودک با توجه به اهداف مد نظرشان از شاخه های مختلف هنری بهره ببرند.
بازیهای تاب آور عنوان کارگاهی برای کادر متخصص و مربیان و روانشناسان کودک بود انتظار میرود این دوره تخصصی آموزش بازیهای تاب آور فعالیتی الهام بخش برای کاربست بیشتر هنر در طراحی بازی ها و تمرین های آموزشی در جهت تقویت و توسعه تاب آور کودکان باشد.

خاتمه کلام اینکه از شقایق هاشمی شکفته کتاب های هنر برای تاب آوری – هنردرمانی و مراقبت در سرطان و هنردرمانی انتزاعی منتشر شده است. دکتر شقایق هاشمی همچنین  عضو باشگاه تاب آوری است.

بازیهای تاب آور عنوان کارگاهی تخصصی بود که با تدریس دکتر شقایق هاشمی شکفته در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

بازیهای تاب آور برگزار شد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.