تاب آوری همبسته باورهای کارآمد است

محمدرضا مقدسی

0

تاب آوری همبسته باورهای کارآمد است ایجاد تاب آوری بر باورهای کارآمد و حمایت اجتماعی تکیه میزند ایجاد تاب آوری بدون باورهای کارآمد ممکن نیست.

تاب آوری متعهد به راه حل است ایجاد تاب آوری همبسته تقویت باورهای کارآمد است.

باورهای ناکارآمد یا باورهای غیرمنطقی می‌توانند تأثیرات منفی بر رفتار و احساسات انسان داشته باشند و تاب آوری آدمی را به چالش بکشند تقویت و توسعه توانایی حل مساله بسیار بیشتر اینها شایسته توجه است.

ایجاد تاب آوری بدون باورهای کارآمد ممکن نیست
باورهای ناکارآمد میتوانند موجب بروز مشکلات عدیده ای باشد این باورها می‌توانند منجر به تجربه احساسات بد، ناخشنودی، نگرانی، و گرفتاری شود.

آلبرت الیس در نظریه‌ای عقلانی-عاطفی-رفتاری خود، باورها را به عنوان طرز تفکر، دیدگاه، نظر، نگرش یا عقیده فرد تعریف کرده و بیان کرده است که باورهای فرد دربارهٔ خودش تأثیر زیادی بر باورهای دیگر و رفتار او دارند.

باورهای کارآمد و ناکارآمد در زندگی انسان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. باورهای کارآمد، مانند انعطاف پذیری، توانایی غلبه بر تعلل و افزایش عملکرد را ترویج می‌دهند از سوی دیگر، باورهای ناکارآمد می‌توانند منجر به تجربه احساسات بد، ناخشنودی و نگرانی شوند بررسی‌ها نشان می‌دهد که باورهای خود-کارآمدی نقش مهمی در علاقه دانشجویان به پژوهش دارند.
از جمله باورهای کارآمد ذکر شده توسط آلبرت الیس، باور به شایستگی یا عدم شایستگی خود و ارزشمند یا بی‌ارزش بودن خود است که تأثیر زیادی بر رفتار و عملکرد یا تاب آوری افراد دارد.

ایجاد تاب آوری همبسته تقویت باورهای کارآمد است

با شناسایی و تغییر باورهای ناکارآمد، احساسات بد کاهش می‌یابند و فرد ممکن است به رشد شخصی و حفظ سلامت روانی خود کمک کند. این موضوع مطالعات مختلفی را به خود جلب کرده است، از جمله بررسی ارتباط باورهای فراشناختی با الگوهای شخصیت ناکارآمد در دانشجویان و مقایسه باورهای ناکارآمد در زنان با و بدون اختلال میل جنسی بنابراین، شناسایی و تغییر باورهای ناکارآمد می‌تواند به بهبود رفتار، احساسات و سلامت روانی فرد کمک کند.

برای تغییر باورهای ناکارآمد، می‌توانید از روش‌های مختلفی استفاده کنید که نتیجه آنها توسعه توانایی و ایجاد تاب آوری است و
اولین گام در این راه، درک چگونگی ایجاد باورها و چگونگی متصل شدن به آنها است. سپس، با اقدامات ذهنی و توجه‌آگاهانه، می‌توانید باورهای خود را تغییر داده و احساسات منفی را کاهش دهید

 برای شناسایی و تغییر باورهای ناکارآمد، می‌توانید از تکنیک‌های مختلفی مانند EFT (تکنیک آزادسازی احساسات) استفاده کنید. این تکنیک‌ها به شما کمک می‌کنند باورهای منفی را شناسایی کرده و آن‌ها را جایگزین باورهای سالم و سازنده کنید. همچنین، اعتقادات نادرست خود را به چالش بکشید و با پرسش‌های سوالآموز، آن‌ها را بررسی کرده و تغییر دهید

با پیگیری فرآیند تغییر باور و استفاده از تکنیک‌های مناسب، می‌توانید به تدریج باورهای ناکارآمد خود را شناسایی کرده و آن‌ها را به باورهای سالم و قدرتمند تبدیل کرده و از آثار منفی آن‌ها بر روابط، عملکرد و حالت روحی خود جلوگیری کنید.

مطالعه و آگاهی از الگوهای ناکارآمد و باورهای منفی می‌تواند به شما کمک کند تا آنها را شناسایی کرده و جلوگیری از دردسرساز شدن آنها نمایید. همچنین، به دقت به رفتار و واکنش‌های خود نسبت به باورهای نادرست توجه کرده و در صورت لزوم، با کمک مشاور یا کوچینگ، به تغییر آن‌ها بپردازید

تحقیقات نشان داده‌اند که ولع مصرف با باورهای شخصیتی ناکارآمد ارتباط مثبت دارد، در حالی که تاب آوری ایگو ارتباط منفی و معناداری با ولع مصرف دارد همچنین، بررسی‌ها نشان داده‌اند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) می‌تواند بر تاب‌آوری و نگرش‌های ناکارآمد تأثیرگذار باشد
ایجاد تاب آوری و بهبود آن مستلزم تغییرنگرش، ایجاد روابط حمایتی، مراقبت از سلامت یا خود مراقبتی و ارتقا دانش سلامت، و تمرینات ذهن‌آگاهی است اینها ازجمله راه‌های  ایجاد تاب آوری و توسعه آن است ایجاد تاب آوری بدون باورهای کارآمد ممکن نیست از این رو باورهای شناختی رفتاری و کوچینگ تاب آوری ازاهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود این به ویژه در رویکرد مبتنی بر پدیریش و تعهد شایان توجه است

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری با بیان این نکته که تاب آوری متعهد به راه حل است در ادامه اضافه میکند که ایجاد تاب آوری همبسته تقویت باورهای کارآمد است.
افراد تاب آور، دیدگاه مثبت نسبت به خود و توانایی‌های خود، توانایی برنامه‌ریزی و پایبندی به آن، کنترل درونی، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، شناخت خود به عنوان مبارز، هوش هیجانی بالا و مدیریت عالی هیجانات درونی را دارند بهبود تاب آوری نیازمند تمرین، کوشش، و اراده فرد است.
ایجاد تاب آوری بدون باورهای کارآمد ممکن نیست تاب آوری متعهد به راه حل است باورهای ناکارآمد تاب آوری و سلامت روانی را به چالش میشکند تاب آوری همبسته باورهای کارآمد است

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.