تاب آوری و گردشگری

تاب آوری مقابله موفق با انواع شوک یا تهدید و بحران است.

0

بنابر گزارش خانه تاب آوری به نقل از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کرسی ترویجی«اثرات کرونا بر گردشگری و تاب‌آوری در مقابل شوک‌های آینده با استفاده از تجارب موفق» برگزار می‌شود
به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، ارشک مسائلی عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه ارائه دهنده این کرسی است.
علی موحد عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و بهار بیشمی عضو هیأت علمی گروه پژوهشی گردشگری پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، به عنوان ناقد در این کرسی ترویجی حضور دارند.
این نشست که ناصر رضایی مدیر گروه پژوهشی گردشگری و میراث‌طبیعی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری مدیریت آن را بر عهده خواهد داشت دوشنبه 20 شهریور 1402 ساعت 9 صبح در پژوهشگاه  برگزار می‌شود.
تعریف گردشگری یا توریسم عبارتس از سفر به قصد لذت بردن یا کسب‌وکار و همچنین  هم در مباحث نظری و پیشینه پژوهش و هم در عملیات اجرایی گردشگری می تواند به  سیاحت‌گری، تجارت، جذب، اسکان و سرگرمی گردشگران، و تجارت مرتبط به برگزاری انواع مرتبط باشد .
از جانب دیگر تاب‌آوری مقابله موفق با انواع شوک یا تهدید و بحران است.تاب‌آوری انقلاب خرد ورزی است که خط تولید آن مدیریت است و ابزار گسترش آن هم آموزش است تاب‌آوری خوشبختی جدید است .
تاب آوری توانایی ادامه دادن است تاب آوری برگشت پذیری نیست.تاب آوری مقابله موفق با انواع شوک یا تهدید و بحران است.تاب آوری انقلاب خرد ورزی است که خط تولید آن مدیریت است و ابزار گسترش آن هم آموزش است تاب آوری خوشبختی جدید است .
تاب آوری میتواندحداقل آشفتگی در رویارویی با مقدار معینی از تنش باشد این معنا در پیشگیری و مدیریت مخاطرات یا بازسازی و ترمیم و همچنین در مدیریت بحران شایان توجه است.
تاب آوری بمعنای نبود آسیب نیست اگرچه در بسیاری از متون تاب آوری را در مقابل آسیب پذیری تعریف میکرده اند اما تاب آوری میتواند هم آیند صدمه و آسیب هم باشد.

 

تاب آوری و گردشگری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + ده =