تاثیر یوگا بر تاب آوری و مولفه های بهزیستی روان شناختی بانوان

0

تاثیر یوگا بر تاب آوری و مولفه های بهزیستی روان شناختی بانوان 

این پژوهش با هدف بررسی تمرینات ساخت و ساز روانی و جسمانی یوگا بر تاب آوری و مولفه های بهزیستی روان شناختی بانوان انجام شد.


روش: به منظور انجام این پژوهش، ۳۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل گمارده شدند (۱۵ نفردر گروه آزمایش و ۱۵ نفردر گروه کنترل). گروه آزمایش از بین داوطلبان شرکت در کلاس یوگا بصورت تصادفی انتخاب شد و گروه کنترل نیز که از نظر دو متغیر سن و میزان تحصیلات با گروه آزمایش همسان شده بود، بصورت تصادفی برگزیده شد. از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس جهت تحلیل یافته ها استفاده شد.


یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس میزان تاثیر تمرینات را بر تاب آوری ۰٫۶۷ نشان داد. در سلامت عمومی میزان تاثیر ۰٫۴۵۷ نشان داده شده است.

نتایج این پژوهش با یافته های قبلی همخوانی دارد و نشان می دهد که تمرینات یوگا بر افزایش تاب آوری (P<0.05) و ارتقای سلامت عمومی بانوان (P<0.01) تاثیر معنادار دارد و باعث ارتقای سلامت عمومی بانوان می شود.


نتیجه گیری: یوگا با ارتقای تاب آوری در بانوان، باعث افزایش مهارت حل مساله و کفایت اجتماعی می گردد و همچنین تمرینات یوگا کمک می کند که بانوان بتوانند نگاه رو به آینده روشن تری داشته باشند.

 

این ورزش در حقیقت یک آیین معنوی است؛ مجموعه‌ای از رشته تمرینات ذهنی، جسمی و روحانی برای بالا بردنِ کیفیت زندگی. این ساده‌ترین تعریفی بود که از یوگا می‌توانیم ارائه دهیم. در یوگا تمرینات جسمی، تمرکزی، تنفس عمیق و رها سازیِ ذهن تمرین می‌شود تا افراد به آرامش و مراقبه دست پیدا کنند.

 

تاثیر یوگا بر تاب آوری و مولفه های بهزیستی روان شناختی بانوان شهر اصفهان

 

تاثیر یوگا بر تاب آوری و مولفه های بهزیستی روان شناختی بانوان یوگا میتواند گفتگوهای درونی منفی را خاموش و از حواس پرتی جلوگیری کندبنابر همین گزارش از خانه تاب آوری یوگا در تسکین و کاهش افسردگی و اضطراب، کاهش ضربان قلب و فشار خون و کاهش علائم مرتبط با استرس، تأثیر بسزایی بر سلامت روان زنان دارد.

تمرین منظم یوگا می تواند تمرکز و راندمان کاری را افزایش دهد،مطالعات نشان داده است یوگا  فرسودگی شغلی را کاهش میدهد.

ذهن آگاهی را میتوان را از طریق یوگا تقویت کرد یوگا موجب میشود خلق و خوی بهتری را تجربه کنیم  یوگا میتواند گفتگوهای درونی منفی را خاموش و از اشتغالات دهنی و  حواس پرتی جلوگیری کند( جوانبخت و همکاران ، 2022) و ( لی و گلد اسمیت ، 2012).

یوگا به ویژه برای زنان در دوران بارداری، پس از زایمان و یائسگی مفید است، زیرا می تواند علائم مربوط به این مراحل زندگی را بدون ایجاد عوارض جانبی قابل توجه کاهش دهد.

تمرکز یوگا بر روی ذهن آگاهی و تمرینات تنفسی به افراد کمک می کند تا بتوانند به شرایط ایجا و اکنون که نشانه خوبی برای بهباشی روانشناختی را تجربه کنند

یوگا میتواند گفتگوهای درونی منفی را خاموش و از اشتغالات دهنی و  حواس پرتی جلوگیری کند.

یوگا موجب تعادل و تنطیم عاطفی خواهد بود  تمرینات یوگا توانسته است در مدیریت وزن( کاهش یا افزایش) به بانوان کمک کند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =