اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاثیر یوگا بر تاب آوری و مولفه های بهزیستی روان شناختی بانوان

تمرینات یوگا بر افزایش تاب آوری (P<۰٫۰۵) و ارتقای سلامت عمومی بانوان (P<۰٫۰۱) تاثیر معنادار دارد و باعث ارتقای سلامت عمومی بانوان می شود.

 این پژوهش با هدف بررسی تمرینات ساخت و ساز روانی و جسمانی یوگا بر تاب آوری و مولفه های بهزیستی روان شناختی بانوان انجام شد.


روش: به منظور انجام این پژوهش، ۳۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل گمارده شدند (۱۵ نفردر گروه آزمایش و ۱۵ نفردر گروه کنترل). گروه آزمایش از بین داوطلبان شرکت در کلاس یوگا بصورت تصادفی انتخاب شد و گروه کنترل نیز که از نظر دو متغیر سن و میزان تحصیلات با گروه آزمایش همسان شده بود، بصورت تصادفی برگزیده شد. از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس جهت تحلیل یافته ها استفاده شد.


یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس میزان تاثیر تمرینات یوگا را بر تاب آوری ۰٫۶۷ نشان داد. در سلامت عمومی میزان تاثیر ۰٫۴۵۷ نشان داده شده است.

نتایج این پژوهش با یافته های قبلی همخوانی دارد و نشان می دهد که تمرینات یوگا بر افزایش تاب آوری (P<0.05) و ارتقای سلامت عمومی بانوان (P<0.01) تاثیر معنادار دارد و باعث ارتقای سلامت عمومی بانوان می شود.


نتیجه گیری: یوگا با ارتقای تاب آوری در بانوان، باعث افزایش مهارت حل مساله و کفایت اجتماعی می گردد و همچنین تمرینات یوگا کمک می کند که بانوان بتوانند نگاه رو به آینده روشن تری داشته باشند.

 

با کلیک بر متن آبی  دریافت نمایید.

تاثیر یوگا بر تاب آوری و مولفه های بهزیستی روان شناختی بانوان شهر اصفهان

 

home of resilience esfahan yoga 556677

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »