تعریف تاب آوری تحصیلی

دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری

0

تعریف تاب آوری تحصیلی عبارتست از توانایی و ظرفیت دانش آموزان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی علیرغم شرایط چالش برانگیز که میتواند می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خوش بینی، هوش هیجانی و شایستگی یادگیری خودراهبر و یا مهارتهای خودیار باشد. تاب آوری تحصیلی چیست ؟ در پاسخ باید بدانیم که تاب‌آوری تحصیلی با نتایج مثبتی مانند پیشرفت تحصیلی بالاتر و نرخ ترک تحصیل کمتر مرتبط است تاب آوری تحصیلی یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت دانش آموزان به ویژه در مواجهه با مشکلات است. 

تاب آوری تحصیلی چیست ؟ بررسی مطالعات نشان میدهد که تاب آوری تحصیلی می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خوش بینی، هوش هیجانی و شایستگی یادگیری خودراهبر و یا مهارتهای خودیار باشد.
مدارس موفق با عملکردی قابل قبول و پایدار عملکرد به ویژه در کلاسهای حضوری میتوانند در اشتیاق و تاب آوری تحصیلی و جریان جامعه پذیری دانش آموزان و صدالبته در تاب آوری تحصیلی آنها موثر واقع شوند.
علاوه بر این موارد، تاب‌آوری تحصیلی با توانایی بهبودی از سختی‌ها و مقابله با سایر چالش‌های زندگی هم مرتبط است.
مفهوم تاب‌آوری در محیط‌های آموزشی پیچیده و چندوجهی است، و البته شکاف تحقیقاتی بین عملکرد تحصیلی و تاب آوری یا سایر عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی و عملکرد مدارس کماکان میتواند جدابیت فروانی برای مطالعات تخصصی در این خصوص باشد.
/>با این حال، نقش میانجگری تاب‌آوری در ارتباط بین جو مدرسه و عملکرد تحصیلی  با اطمینا مورد تایید است  بعبارت دیگر دانش‌آموزانی که جو مدرسه خود را مثبت درک می‌کنند، احتمالاً تاب‌آوری بیشتری را گزارش می‌کنند.

به همین گونه مشارکت آموزشی در محیط‌ مدارس هم با اطمینان بعنوان مولفه ای در تاب آوری تحصیلی مورد تایید واقع  میگردد.

مترجم کتاب تاب آوری در مدارس در ادامه اضافه میکند که مداخلات با هدف بهبود تاب‌آوری تحصیلی می‌تواند بر تقویت شایستگی یادگیری خودراهبر به عنوان یک استراتژی و نقشه راه بر ارتقای خوش‌بینی و هوش هیجانی تمرکز کند.

همچنین سلامت و عملکرد سازمانی مدارس و موسسات آموزشی و میزان برخورداری از اعتماد و حمایت سازمانی هم میتواند بر تاب آوری تحصیلی موثر واقع شود

مفهوم تاب آوری در محیط های آموزشی چند وجهی است و در زمینه های مختلفی، از جمله در اپیدمی COVID-19 مورد مطالعه قرار گرفت .

تاب‌آوری در آموزش تحت تأثیر نگرش‌های شخصی و حرفه‌ای، روابط اجتماعی با همکاران و دانش‌آموزان قرار دارد،همچنین به توانایی انطباق با تغییراتی مانند تغییر از کلاسهای حضوری به آموزشهای آنلاین و از راه دور هم مرتبط است.
تاب آوری آموزشی را میتوان بعنوان تعاملی پویا و فرایندی دینامیک از عوامل خطر و محافظتی نگاه کرد که ممکن است بین دانش آموزان و محیط آموزشی انجام پذیرد.

موفقیت آموزشی و مشارکت در فضاهای مرتبط با تاب‌آوری ارتباط معنا داری را نشان میدهند
تاب‌آوری آموزشی را می‌توان به‌عنوان فرآیندی درک کرد که بر ارتباط بین یادگیرندگان و محیط‌های آن‌ها تمرکز می‌کند، تاب آوری آموزشی همچنین روابط بین جنبه‌های مختلف بهباشی و پیشرفت تحصیلی قلمرو مطالعاتی خود میداند.
محمدرضا مقدسی د رخاتمه کلام اضافه میکند که تاب‌آوری در محیط‌های آموزشی ساختار پیچیده‌ای است که ابعاد فردی، حرفه‌ای و اجتماعی را در بر می‌گیرد و برای سازگاری و پیشرفت در مواجهه با ناملایمات ضروری است.

می دانیم که تمام کشورها به سیستم های آموزشی قوی نیاز دارند که یادگیری علم، مهارت های زندگی و انسجام اجتماعی را ارتقا دهند. اما در این زمینه هم دشواری هایی مانند ویژگی های فردی، تجارب اولیه زندگی، شرایط زمینه ای متفاوت و عدم دسترسی به منابع و آموزش مناسب در اغلب نقاط جهان مشاهده می شود، که کودکان و نوجوانان را با ناملایتماتی رو به رو کرده و چالش هایی ایجاد می کند که میزان موفقیت را کاهش می دهد.

تاب آوری تحصیلی چیست ؟ تعریف تاب آوری تحصیلی به روایتی دیگر میتواند به معنای دستیابی دانش آموزان به نتایج آموزشی خوب با وجود شرایط نامساعد و چالش ها از طریق تغییر رفتارهای موجود یا ایجاد رفتارهای جدید، مانند نظم، تمرین یا برنامه ریزی می باشد.

به عبارت دیگر، دانش آموزان مقاوم علیرغم وجود حوادث و شرایط استرس زا، سطح بالایی از انگیزه و پیشرفت را حفظ می کنند حتی اگر معرض خطر ضعف در مدرسه و در نهایت ترک تحصیل قرار گیرند. بنابراین نقش انگیزه ممکن است در تاب آوری تحصیلی محوری باشد.

مدارس و نهادهای آموزشی می توانند با راهکارهایی مانند برنامه ریزی استراتژیک و بهبود عملکرد در سطح مدارس به دانش آموزان آسیب پذیر و محروم کمک کنند تا به موفقیت برسند. ایجاد چنین شرایطی به دانش آموزان کمک می کند تا ثبات بیشتری پیدا کنند، تمرکز کنند و احساس بهتری نسبت به خود داشته باشند که همگی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی موثر خواهد بود.

مزایای بلندمدت دیگری نیز وجود دارد: برخی از فرایندها و روشهای مربوط به شکل گیری تاب آوری، به دانش آموزان امکان دسترسی به فرصتهایی را می دهد که قبلاً هرگز نداشته اند. به عنوان مثال، آموزش های مهارتی و کارآموزی با افزایش سطح تاب آوری در نوجوانان مزایای طولانی مدت شامل سلامت جسمی بهتر، افزایش امید به زندگی و سلامت روانی طولانی مدت برای آسیب پذیرترین رده سنی جامعه را فراهم می آورد.

تعریف تاب آوری تحصیلی عبارتست از  توانایی و ظرفیت دانش آموزان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی علیرغم شرایط چالش برانگیز که میتواند می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خوش بینی، هوش هیجانی و شایستگی یادگیری خودراهبر و یا مهارتهای خودیار باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.