تاب آوری و اختلالات روانی

0

تاب آوری و اختلالات روانی در بیماران مبتلا به ایدز در شهرستان بندرعباس

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در بیماران مبتلا به HIV/ADIS صورت گرفت.

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و روش توصیفی – همبستگی استفاده گردید. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به HIV/AIDS مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهرستان بندرعباس در سال ۱۳۹۳ بودند و از بین آن‌ها ۸۶ نفر از جنسیت مرد و زن را شامل است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.

برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه ی اختلالات روانی (SCL-90) و تابآوری کانر و دیویدسون استفاده گردید.

داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌ و تحلیل گردیدند.

یافته ها رابطه معکوس معنادار تابآوری با اختلالات روانی را نشان داد.

همچنین نشان داد که تابآوری بر سلامت روان به طور کلی و خرده مقیاس های جسمانی کردن، وسواس، حساسیت بین فردی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا و روان پریشی بیماران مبتلابه HIV/AIDS سهم معناداری دارد و بر اختلالات افسردگی و افکار پارانوئید سهم معناداری مشاهده نگردید.

 

می توان نتیجه گرفت تاب آوری پیش بین قابل قبولی برای اختلالات روانی بیماران مبتلا به HIV/AIDS بوده و متولیان بهداشت و سلامت روان بیماری های رفتاری باید به بعد سلامت روان شناختی این بیماران توجه بیشتر بنمایند و با آموزش تاب آوری به سلامت روان این بیماران کمک کنند.

 

رابطه تاب‌آوری و اختلالات روانی در بیماران مبتلا به ایدز در شهرستان بندرعباس

رابطه تاب آوری و اختلالات روانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − 7 =