تاب آوری و اختلالات روانی (بیماران مبتلا به ایدز)

0

تاب آوری و اختلالات روانی در بیماران مبتلا به ایدز در شهرستان بندرعباس

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در بیماران مبتلا به HIV/ADIS صورت گرفت.

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و روش توصیفی – همبستگی استفاده گردید. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به HIV/AIDS مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهرستان بندرعباس در سال ۱۳۹۳ بودند و از بین آن‌ها ۸۶ نفر از جنسیت مرد و زن را شامل است که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.

برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه ی اختلالات روانی (SCL-90) و تابآوری کانر و دیویدسون استفاده گردید.

داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌ و تحلیل گردیدند.

یافته ها رابطه معکوس معنادار تابآوری با اختلالات روانی را نشان داد.

همچنین نشان داد که تاب آوری بر سلامت روان به طور کلی و خرده مقیاس های جسمانی کردن، وسواس، حساسیت بین فردی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا و روان پریشی بیماران مبتلابه HIV/AIDS سهم معناداری دارد و بر اختلالات افسردگی و افکار پارانوئید سهم معناداری مشاهده نگردید.

 

می توان نتیجه گرفت تاب آوری پیش بین قابل قبولی برای اختلالات روانی بیماران مبتلا به HIV/AIDS بوده و متولیان بهداشت و سلامت روان بیماری های رفتاری باید به بعد سلامت روان شناختی این بیماران توجه بیشتر بنمایند و با آموزش تاب آوری به سلامت روان این بیماران کمک کنند.

 

رابطه تاب‌آوری و اختلالات روانی در بیماران مبتلا به ایدز در شهرستان بندرعباس

رابطه تاب آوری و اختلالات روانی

 با اینکه به نظر میرسد درمان خاصی برای بیماران مبتلا به ایدز وجود ندارد. با این حال، آموزش مهارت‌های مقابله با استرس و افزایش تاب آوری می‌تواند بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران را تحت تأثیر قرار دهد برای این منظور، می‌توان از مداخلات روان‌شناختی مانند آموزش مهارت‌های مقابله با استرس، تمرینات ذهن‌آگاهی، تمرینات تنفسی و تمرینات تفکر مثبت استفاده کرد همچنین، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و حمایت از بیماران مبتلا به ایدز نیز می‌تواند بهبود تاب آوری آن‌ها را تسهیل کند

علائم تاب آوری در بیماران مبتلا به ایدز ممکن است شامل احساس سلامت، اعتماد به نفس، امیدواری، توانایی مقابله با استرس، توانایی ارتباط با دیگران و توانایی تعامل اجتماعی باشد همچنین شایان توجه است که بدانیم طرحواره های هیجانی نقش مهمی در تاب آوری افراد مبتلا به عفونت HIV دارند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + 10 =