رابطه جنسی و تاب آوری همسران

دکتر منیر بیگلر بیگی

0
رابطه جنسی و تاب آوری همسران با هم ارتباط دارند و ممکن است اثر همدیگر را تشدیدکنند.
تاب آوری یا resiliency به عنوان عاملی در نظر گرفته شد که می تواند به طور مثبت بر کیفیت زندگی همسران تاثیر بگذارد.
 
دکتر منیر بیگلر بیگی روانشناس و سکس تراپ در ادامه مطلب آورده است تاب آوری به عنوان میزان سازگاری فرد با رویدادهای دشوار زندگی تعریف می شود. علاوه بر این، نقش محافظت از زوج های آسیب دیده را در برابر استرس ناشی از ناباروری ایفا می کند تا بتوانند کیفیت زندگی خود را علی رغم تاثیر منفی ناباروری حفظ و افزایش دهند علاوه بر این، تاب آوری نقش تعدیل کننده بین استرس ناباروری و کیفیت زندگی را ایفا می کند(جو یونگ و سون هوا ، 2020).
معروفی زاده و همکاران. اثرات افسردگی را بر کیفیت زندگی بررسی کردند، در حالی که کیم و همکاران. اثرات استرس ناباروری، سازگاری زناشویی و افسردگی بر کیفیت زندگی را تایید کرد
برخی مطالعات نشان داده اند که سه عامل تاب آوری روانشناختی (سرسختی، قدرت و خوش بینی) زنان مبتلا به سرطان پستان با کیفیت زناشویی (رضایت زناشویی، سازگاری شخصیت، ارتباط زوجین و زندگی جنسی) همبستگی مثبت دارد.( می هی و همکاران 2024).
 
با این حال تعداد محدودی از مطالعات تاثیر تاب آوری را بر کیفیت زندگی همسران به عنوان بازیگر و شریک مورد بررسی قرار داده اند اما شواهد نشان میدهد که تاب آوری با کیفیت زندگی آنها ارتباط مثبت دارد.
تاب آوری روانشناختی نه تنها می تواند به طور مستقیم بر رضایت زناشویی زنان تاثیر بگذارد، بلکه به طور غیرمستقیم بر کیفیت زناشویی از طریق سازگاری شخصیت، ارتباط زوجین و زندگی جنسی تاثیر بوده است.
این موضوع بویژه در مورد زنان مبتلا به سرطان پستان بر اساس مطالعه ( می هی و همکاران ، 2024) مورد تاکید و تایید قرار گرفته است کارکنان پزشکی باید به وضعیت تاب آوری روانی و رضایت زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه توجه کنند.
رابطه جنسی سالم و رضایتبخش میتواند تاب آوری همسران را افزایش دهد و به پایداری و رشد خانواده کمک کند تاب آوری زن و شوهر برای بهبود روابط در خانواده مهم است و با ارتباط موثر و احترام متقابل میتوان آن را تقویت کرد
همسرانی که تاب آوری بالاتری دارند، سلامت روان و استقلال فردی بیشتری دارند. آنها در شرایط بحرانی میتوانند هیجانات خود را مدیریت کنند و با تکیه بر اندیشه و تجربه، بهترین راه را برای عبور از مشکلات پیدا میکنند
در مقابل، اگر همسران روش سازندهای برای مقابله با تعارضات به کار نگیرند، ممکن است منجر به طلاق هیجانی و نهایتا طلاق قانونی شود.
 
نوعی تاب آوری در روابط زناشویی که از آن تحت عنوان تاب آوری جنسی نام برده میشود بسیار مهم است.
تاب آوری همسران می تواند به طور مثبتی بر کیفیت رابطه جنسی آنها تاثیر بگذارد.
تاب آوری جنسی به توانایی زوجین در سازگاری و یافتن راه حل برای چالش های موجود در روابط جنسی اشاره دارد.
همسرانی که تاب آوری بالاتری دارند، می توانند هیجانات خود را بهتر مدیریت کنند و با تکیه بر اندیشه و تجربه، بهترین راه را برای عبور از مشکلات پیدا کنند.
 
این امر به آنها کمک می کند تا در برابر چالش های رابطه جنسی مقاومت کرده، سازگار شوند و راه حل هایی برای آنها پیدا کنند.
 
در نتیجه، تاب آوری همسران می تواند به حفظ کیفیت رابطه جنسی و رضایت مندی آنها کمک کند.
همچنین، پژوهش ها نشان داده اند که کیفیت رابطه زناشویی پیش بینی کننده تاب آوری در زوجین است بنابراین، داشتن تاب آوری در روابط زناشویی بسیار مهم است و می تواند به پایداری و رشد خانواده کمک کند.
تاب آوری جنسی در مردان و زنان تفاوت هایی دارد:
زنان تحمل بیشتری در برابر رنج بدنی نشان می دهند تا رنج روحی، اما مردان در برابر رنج روحی، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. این تفاوت می تواند بر تاب آوری جنسی آنها تاثیر بگذارد.
زنان تمایل بیشتری به تماشا و نظر دارند و استعداد بیشتری برای بینش و شهود از خود نشان می دهند، اما مردان هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش، بیشتر تمایل نشان داده و استعداد بیشتری برای ارائه دلیل و منطق دارند. این ویژگی ها می تواند بر نحوه مقابله با چالش های جنسی تاثیر بگذارد.

 دکتر منیر بیگلربیگی روانشناس و سکس تراپ که ترجمه کتاب راهنمای پاسخ به سوالاتی درباره ارگاسم را نیز در کارنامه خود دارد در اداه اینمطلب اضافه میکند ممکن است که زنان نفوذ همسران خود را راحت تر بپذیرند، اما مردان در مقابل اینگونه بنظر نیایند  این تفاوت در پذیرش نفوذ همسر حتی ممکن است بر سازگاری و تاب آوری جنسی آنها تاثیر بگذارد.

 
در مجموع، تفاوت های جنسیتی در ویژگی های شخصیتی و رفتاری می تواند بر تاب آوری جنسی مردان و زنان تاثیر بگذارد. اما با آموزش جنسی جامع و متناسب با سن، هم زن و هم مرد می توانند به نوعی از رضایت جنسی دست یابند که زندگی را ارزشمند می کند.
 
 
رابطه جنسی و تاب آوری همسران اثر همدیگر را تشدید میکنند تاب آوری یا resiliency به عنوان عاملی در نظر گرفته شد که می تواند به طور مثبت بر کیفیت زندگی همسران تاثیر بگذارد.
 
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.