روانشناسی شخصیت و تاب آوری

زهرا نیازاده

0
روانشناسی شخصیت و تاب آوری ،درک رابطه بین شخصیت و تاب آوری می تواند به توسعه مداخلات روانشناختی با هدف افزایش تاب آوری کمک کند.
سبک منحصربفرد هر کسی در زندگی و شیوه تعامل او با دنیا ، موضوعات و چالش های آن ، موضوعی جدا از تاب آوری یا ویژگی های شخصیتی او نیست .
روانشناسی شخصیت شاخه ای از روانشناسی با تمرکز بر شخصیت و تغییرات آن است.
روانشناسی شخصیت به بررسی علمی شخصیت افراد مختلف می‌پردازد.
شخصیت به همه صفات و خصلت‌هایی گفته می‌شود که معرف رفتار یک فرد می‌باشد و طبق آن، روانشناسان الگوهای اساس تفکر که هر فرد را از دیگران متفاوت می‌کند را مورد مطالعه قرار می‌دهند.
روانشناسی شخصیت به ابعاد مختلف شخصیت، جنبه‌های درک، هیجان و ویژگی‌های ارادی و بدنی افراد و همچنین چگونگی سازگاری او با محیط می‌پردازد.
 
روانشناسی شخصیت به بررسی ماهیت انسان و ویژگی‌های اصلی انسان مرتبط است.
روانشناسان شخصیت با کمک متدهای شخصیت‌شناسی مشکلات و اختلالات شخصیتی را مطالعه می‌کنند.
اختلالات شخصیتی به عنوان اختلالات روانی مزمن و فراگیر توصیف می‌شوند و می‌توانند رفتار، افکار و عملکرد بینفردی را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهند.
 
زهرا نیازاده در ادامه این مطلب اضافه میکند که روانشناسی شخصیت به شناخت شخصیت سالم و طبیعی انسان کمک می‌کند و افراد را به شناخت شخصیت خود و نگرش خود به دیگران و جهان پیرامون راهنمایی می‌کند.
این رشته علمی به بهبود کیفیت زندگی و شاد بودن کمک می‌کند و افراد را به تغییر نگرش خود و تصویر خود نسبت به دیگران راهنمایی می‌کند.
 
روانشناسی شخصیت چه اهمیتی دارد و به تاب آوری ما چه کمکی میکند ؟
دانستن معنای شخصیت و تیپ‌های شخصیتی در زندگی افراد بسیار مهم هستند، زیرا آنها ما را تعریف می‌کنند و شخصیتی را به ما می‌دهند که ما را متمایز از دیگران می‌کنند بنظر میرید این تفاوت و تمایز در چگونگی تاب آوری و توانایی آدمی نیز دارای اهمیت است.
روانشناسی شخصیت به شناخت نگرش خود و تصویر خود نسبت به دیگران کمک می‌کند
 تحقیقات نشان داده است برخی از ویژگی های شخصیتی، مانند برون گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی و گشودگی، با تاب آوری همبستگی مثبت دارند. همانگونکه روان رنجورخویی با تاب آوری همبستگی منفی دارد(بورتاورده و همکاران ، 2021) و ( مارتانیتو، 2023و همکاران).ویژگی های شخصیتی می توانند بر نحوه واکنش افراد به استرس تأثیر بگذارند.
درک رابطه بین شخصیت و تاب آوری می تواند به توسعه مداخلات روانشناختی با هدف افزایش تاب آوری کمک کند. با هدف قرار دادن ویژگی‌های شخصیتی خاص، مانند خودتعیین‌گری، افراد می‌توانند به افراد کمک کنند مکانیسم‌های مقابله‌ای مؤثرتری ایجاد کنند و تاب‌آوری کلی خود را بهبود بخشند.
پنج عامل بزرگ شخصیت (برونگرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی، روان رنجوری و گشودگی) اغلب برای مطالعه رابطه بین شخصیت و تاب آوری استفاده می شود.این عوامل بر مکانیسم های مقابله ای و بهزیستی کلی فرد تأثیر می گذارند.
از دیگر کاربردهای روانشناسی شخصیت این است که میتواند با ایجاد مداخلاتی که به افراد در غلبه بر ویژگی های ناسازگار و افزایش کیفیت زندگی آنها کمک می کند، به درک رفتار انسان و ارتقای بهزیستی روانی کمک می کند این شاخه از روانشناسی با درک شخصیت بهتری از انسان می تواند مداخلات روانشناختی و برنامه های درمانی را حمایت و تقویت کند.

 

 

پیشنهاد ما به شما

روانشناسی شخصیت و تاب آوری ،درک رابطه بین شخصیت و تاب آوری می تواند به توسعه مداخلات روانشناختی با هدف افزایش تاب آوری کمک کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.