سواد رسانه ای تاب آوری و موفقیت تحصیلی

اکرم نصیری

0

سواد رسانه ای برای تاب آوری و موفقیت تحصیلی رویکردی امیدوار کننده است.

سواد رسانه ای مجموعه ای از مهارت های حیاتی برای موفقیت تحصیلی است، رابطه بین سواد رسانه ای و موفقیت تحصیلی موضوع تحقیقات قابل توجهی در سال های اخیر بوده است.

دانش آموزان با سواد رسانه ای بالاتر تمایل دارند در محیط های یادگیری آنلاین عملکرد بهتری داشته باشند. زیرا دانش آموزان را با توانایی حرکت در چشم انداز پیچیده رسانه ای، تفکر انتقادی و تعامل با اطلاعات و فناوری به شیوه ای مسئولانه و موثر مجهز می کند(دیوانگ، 2023).

سواد رسانه ای پیش بینی کننده معتبری برای تاب آوری تحصیلی در بین دانش آموزان است. این توانایی همراه با تفکر نوآورانه، می تواند به طور مستقیم و مثبت بر تاب آوری تحصیلی تأثیر بگذارد.

این امر اهمیت ادغام آموزش سواد رسانه ای را به عنوان راهی برای ایجاد ظرفیت دانش آموزان برای غلبه بر چالش های تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی خاطر نشان میکند.

سواد رسانه ای  پایین در جامعه ما موجب نگرانی است زیرا ما در یک محیط رسانه ای زندگی میکنیم و باید تمام اطلاعات عملکردی جامعه را بدانیم(کرد آسیابی وکیایی، 1401).

سواد رسانه‌ای به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد تا با تجربیات منفی آنلاین، که می‌تواند رفاه روانی و عملکرد یا تاب آوری تحصیلی آن‌ها را تضعیف کند، بهتر کنار بیایند.(جویس ویسنبرگ ، 2022) با توسعه سواد رسانه و مهارت‌های تفکر انتقادی برای ارزیابی پیام‌های رسانه‌ای، دانش‌آموزان در مواجهه با خطرات و چالش‌های آنلاین تاب آور وتواناتر می‌شوند.

مطالعات همسوی دیگری همچنین نشان داده اند که سواد رسانه های دیجیتال برای نسل جدید و دانش آموزان مدارس بسیار مهم هستند. سواد رسانه‌ای دیجیتال برای کمک به دانش‌آموزان برای درک و هدایت مؤثر دنیای دیجیتال و صدالبته موفقیت تحصیلی بایستی مودر توجه قرار بگیرد.

پیشنهاد ما به شما

سواد رسانه ای برای تاب آوری و  موفقیت تحصیلی

سواد رسانه ای به دانش آموزان می آموزد که اعتبار و اعتبار منابع اطلاعاتی را به طور انتقادی ارزیابی کنند، خواه آن ها به صورت آنلاین، چاپی یا در قالب های رسانه ای دیگر باشند. این مهارت به دانش‌آموزان کمک می‌کند که واقعیت را از داستان تشخیص دهند و سوگیری‌های بالقوه را شناسایی کنند، که برای انجام تحقیقات و تکمیل تکالیف تحصیلی به طور مؤثر ضروری است.

در عصر دیجیتال، دانش آموزان با حجم وسیعی از اطلاعات بمباران می شوند که ممکن است برخی از آنها گمراه کننده یا نادرست باشند. سواد رسانه ای دانش آموزان را با توانایی هدایت این چشم انداز و جلوگیری از گرفتار شدن در دام اطلاعات نادرست و اطلاعات نادرست، که می تواند عملکرد تحصیلی آنها را تضعیف کند، مجهز می کند.

سواد رسانه‌ای مهارت‌های تفکر انتقادی را تقویت می‌کند، زیرا دانش‌آموزان یاد می‌گیرند پیام‌های رسانه‌ای را تجزیه و تحلیل کنند، برنامه‌های اساسی را شناسایی کنند و دیدگاه‌های متعدد را در نظر بگیرند. این مهارت ها برای موفقیت در نوشتن آکادمیک، حل مسئله، و دیگر وظایف تفکر درجه بالاتر بسیار مهم هستند.

سواد رسانه ای سواد دیجیتال را در بر می گیرد و به دانش آموزان یاد می دهد که چگونه از فناوری به طور مسئولانه و ایمن استفاده کنند. این شامل مهارت هایی مانند حفاظت از اطلاعات شخصی، ارزیابی منابع آنلاین و ایجاد محتوای دیجیتالی اخلاقی است. این مهارت ها به طور فزاینده ای برای کارهای آکادمیک، که اغلب شامل استفاده از ابزارها و پلتفرم های دیجیتالی می شود، اهمیت دارند.

سواد رسانه‌ای می‌تواند دانش‌آموزان را تشویق کند تا شهروندانی آگاه‌تر و متعهدتر باشند و بتوانند پیام‌های رسانه‌ای مرتبط با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را ارزیابی انتقادی کنند. این می تواند عملکرد تحصیلی آنها را در موضوعاتی مانند تاریخ، دولت و مطالعات اجتماعی افزایش دهد.

سواد رسانه ای مجموعه ای از مهارت های حیاتی برای موفقیت تحصیلی است، زیرا دانش آموزان را با توانایی حرکت در چشم انداز پیچیده رسانه ای، تفکر انتقادی و تعامل با اطلاعات و فناوری به شیوه ای مسئولانه و موثر مجهز می کند. با گنجاندن سواد رسانه ای در برنامه درسی، مربیان می توانند بهتر دانش آموزان را برای چالش ها و فرصت های محیط آموزشی قرن 21 آماده کنند.

 

سواد رسانه ای پیش بینی کننده معتبری برای تاب آوری تحصیلی است. این توانایی  به طور مستقیم و مثبت بر تاب آوری تحصیلی تأثیر بگذارد.دانش آموزان با سواد رسانه ای بالاتر تمایل دارند در محیط های یادگیری آنلاین عملکرد بهتری داشته باشن

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.