کارگاه کیفیت زندگی و تاب آوری در مرکز توانیاب کرمانشاه برگزار شد

0

کارگاه کیفیت زندگی و تاب آوری در مرکز توانیاب کرمانشاه برگزار شد

کیفیت زندگی و تاب اوری جسمانی به دریافت فرد از تواناییهایش در انجام فعالیتها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد اشاره می کند. بخش جسمانی کیفیت زندگی میتواند شامل مقیاس هایی مانند تحرک، توان و انرژی، درد و ناراحتی، خواب، استراحت و ظرفیت کارکرد فرد باشد

احساسات و باورهای فرد در مورد زندگی خود بعد روانی کیفیت زندگی را تشکیل میدهد این بعد می تواند موضوعات و متغیرهایی چون عزت نفس، تصویر بدنی، باورهای شخصی، توانایی یادگیری و تمرکز را نیز شامل شود.

کیفیت زندگی از بعد اجتماعی  هم برخوردار است بعد اجتماعی به روابط و تعامل های فرد با دیگران اشاره دارد. این بعد می تواند شامل مقیاس هایی مانند روابط شخصی، فعالیت های اجتماعی، حمایت اجتماعی و سطح استقلال فرد باشد.

این در حالی است که میدانیم امنیت مالی، دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی، محیط فیزیکی (آلودگی، ترافیک، آب و هوا) و فرصت های تفریحی باشد بخش محیطی کیفیت زندگی را میسازند بهرحال محیط ، مناسب بودن و دسترسی به امکانات و خدمات مورد نیاز بویژه برای معلولین بسیار مهم است .

بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری  آنچه که به باورها و ارزش های معنوی و مذهبی فرد مربوط می شود بعد معنوی زندگی ما را تشکیل میدهد  این بعد می تواند شامل موضوعاتی همانند معنای زندگی، امید، ایمان و آرامش درونی باشد

کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است که ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و معنوی را در بر می گیرد. ارزیابی کیفیت زندگی نیز می تواند شامل ابعاد فرهنگی، مالی، سیاسی و فلسفی باشد

تاب آوری و کیفیت زندگی دو مفهوم مرتبط و مهم در زندگی معلولین هستند. تاب آوری به توانایی سازگاری مثبت فرد در شرایط دشوار و چالش برانگیز اشاره دارد.

کارگاه کیفیت زندگی و تاب آوری به معلولین کمک میکند تا در شناسایی عوامل موثر کیفیت زندگی خویش موثر تر اقدام کنند

پیشنهاد ما به شما

معلولین به دلیل شرایط خاص خود، همواره با چالش های زیادی روبرو هستند که داشتن تاب آوری بالا به آنها کمک می کند تا بتوانند با این شرایط مقابله کرده و کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند.

کیفیت زندگی به احساس رضایت فرد از زندگی خود در ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی اطلاق می شود معلولین به دلیل محدودیت های جسمی، روانی و اجتماعی که دارند، ممکن است کیفیت زندگی پایین تری را تجربه کنند. اما داشتن تاب آوری بالا به آنها کمک می کند تا با این محدودیت ها سازگار شده و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند.

تحقیقات نشان داده است که تاب آوری با کیفیت زندگی معلولین رابطه مثبت و معناداری دارد افرادی که تاب آوری بالاتری دارند، معمولا کیفیت زندگی بهتری را تجربه می کنند. این افراد قادرند با چالش های زندگی سازگار شده و از منابع درونی و بیرونی خود برای مقابله با مشکلات استفاده کنند

از سوی دیگر، کیفیت زندگی بالاتر نیز می تواند به افزایش تاب آوری معلولین منجر شود.

وقتی فرد از زندگی خود رضایت داشته باشد و بتواند نیازهای خود را برآورده سازد، انگیزه بیشتری برای مقابله با چالش ها و سازگاری با شرایط خواهد داشت.

تحقیقات نشان داده است که تاب آوری با کیفیت زندگی معلولین رابطه مثبت و معناداری دارد. افرادی که تاب آوری بالاتری دارند، معمولا کیفیت زندگی بهتری را تجربه می کنند.

این افراد قادرند با چالش های زندگی سازگار شده و از منابع درونی و بیرونی خود برای مقابله با مشکلات استفاده کنند. از سوی دیگر، کیفیت زندگی بالاتر نیز می تواند به افزایش تاب آوری معلولین منجر شود.

وقتی فرد از زندگی خود رضایت داشته باشد و بتواند نیازهای خود را برآورده سازد، انگیزه بیشتری برای مقابله با چالش ها و سازگاری با شرایط خواهد داشت.

خاتمه کلام اینکه تاب آوری و کیفیت زندگی دو مفهوم درهم تنیده هستند که بر یکدیگر تأثیر می گذارند. افزایش تاب آوری می تواند به بهبود کیفیت زندگی معلولین کمک کرده و بالعکس، داشتن کیفیت زندگی بهتر می تواند تاب آوری را ارتقا دهد. بنابراین، توجه به هر دو مؤلفه در توانبخشی و ارتقای سلامت معلولین امری ضروری است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.