تاب آوری دختران چرا مهم است و چگونه میتوان آن را تقویت کرد ؟

به قلم دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری

0

تاب آوری دختران چرا مهم است و چگونه میتوان آن را تقویت کرد ؟ تاب آوری دختران ایران عزیزمان از اهمیتی روز افرون و تحسین برانگیز برخودار است تامل در توانایی و تاب آوری دختران و توان اجتماعی و سلامت روان ایشان بیش از پیش شایان توجه است توانایی سازگاری موفقیت آمیز با عوامل استرس زا ودرعین حال حفظ سلامت روانی در مواجهه با ناملایمات اشاره دارد.

به زبان ساده ، تاب آوری  توانایی ” عبور موفقیت آمیز ” است.

تاب آوری یک خصلت نیست که مردم آنرا به ارث برده باشند یا از کسی به عاریت گرفته باشند تاب آوری شامل رفتارها ،افکار واعمالی است که همه میتوانند یادبگیرند و توسعه دهند سازگاری و تاب آوری در تمامی دوران زندگی همراه ما هستند اما ممکن است این توانایی ها شناخته نشده باشد.

 دکتر محمدرضا تاب آوری مدیر و موسس خانه تاب آوری در ادامه اضافه میکند قدرتی ذاتی نیست اما  آموزش قادر به ایجاد ،وپرورش آن است آن هنگام که جز موفقیت راهی برای زنده ماندن نداری؛ تاب آوری توانایی نیکزیستی و رواندرستی را ارزانی میدارد.
هر چه دراین راه بیشتر قدم بگذارید و تلاش کنید ، توانایی خود را توسعه داده اید  ونیاز روزانه خود را حتی برای یک زندگی معمولی پرورش داده اید  تاب آوری به معنای “سخت گرفتن “یا واکنش به هر شکست با لبخند نیست.
حتی تاب آورترین افراد هم وقتی با شکست مواجه میشوند ،احساس غمگینی ،عصبانیت یا نا امیدی را تجربه میکنند.
شرایط نامناسب و اعمال فشار به افراد تاب آور فقط موجب تحریک و تقویت توانایی وخلاقیت آنها خواهد بود ولاغیر شکرگزاری ونگرش مثبت از زندگی آنها دورنخواهد شد اگرچه ممکن است گاهی خسته و مجروح هم به نظرآیند.
افراد تاب آور مروج پایداری و امیدواری و اقدام هستند این شیرینی و گوارایی را اطرافیان و نزدیکان آنها به وضوح مشاهده و تغییرو تحولات مثبت را با تمام وجود احساس میکنند .

تاب آوری مانند یادگیری هرمهارت جدیدی زمان بر است مدت زمانی که برای تاب آوری صرف میشود سرمایه گذاری ارزشمندی است که درنهایت تعادل وثبات مادام العمر را برای شما به ارمغان می آورد.
 ارکان اصلی و ستون‌های هر جامعه ای را خانواده تشکیل می‌دهد و معماری اصلی این سازه ی باور نکردنی دختران امروز و مادران فردا هستند هر گاه جامعه، محکم و غیر قابل نفوذباشد ،هیچگاه ،هیچ خطر وتهدیدی  این انسجام را نمی‌تواند متزلزل سازد .
تامل در تاب آوری و توانایی دختران ایران عزیزمان از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ که دختران این آب و خاک از جنس آفتاب و روشنایی و از تبارطهارت و عفاف هستند شایسته است توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی ، دستیابی به فرصت های متناسب شغلی وحفاظت از سلامت و سعادت دختران این آب و خاک بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد ؛ که ایراندخت تا چرخ زمان به چرخیدن بوده و هست ، زندگی ساز و الهام بخش بوده و برهمه وظیفه است که برای کرامت وعزت نفس ایشان سهم خود را ادا کنیم.

نازکای روح لطیف دختران ممکن است آنها را از نظرعاطفی شکننده و آسیب پذیر کند بایستی مراقب این لطافت بود دختران از مسایل و مشکلات به ویژه از فقر و تنگدستی بیشتر صدمه مبینند.

آنها ممکن است بیشتر تحت تاثیرقراربگیرند یا بد رفتاری ها را بپذیرند گاهی کنارآمدن با مشکلات یا پیدا کردن راه حلها برایشان سخت و دشوار است توسعه تاب آوری میتواند سلامت روانی واجتماعی دختران را تضمین کند ،بحرانها را سریعتر ازبین میبرد  وحتی احتمال انواع سو استفاده را کاهش میدهد در این میانه والدین نقش قدرتمندی در کمک به دختران خود برای تاب آوری بیشتر ایفا میکنند .

تاب آوری دختران چرا مهم است و چگونه میتوان آن را تقویت کرد ؟

در اینجا نکاتی برای تقویت تاب آوری در دختران را مورد بررسی قرار میدهیم :

• اگر مردم چیزهایی میگویند که خوشایند و یا مورد پسند شما نیست یا با شما رفتاری غیرمحترمانه دارند ، حتما صحبت کنید ودرمورد این ناپسند بودن ،اعلام نظر کنید دختران ما باید بدانند که اشکالی ندارد درچهارچوب ادب واحترام ازخود دفاع کنند حتی اگر باعث ایجاد اختلاف نظر گردد ؛ نباید اجازه داد احساسات دختران ما صدمه و ضربه ببیند .
اظهارنظرمنفی راجع به اشخاص از سوی والدین ،میزان ارزش گذاری افراد را برای دختران ما ایجاد میکند
• هرگز خود رادست کم نگیرید هیچگاه با والدین یا هیچکس دیگری درباره خصوصیات احتمالی منفی خود شوخی نکنید همیشه مهارتها وتوانایی های خود را مد نظرداشته باشید ، درغیراینصورت دستاوردهای خود را تقلیل داده وممکن است ارتفاع پرواز خود را تحت تاثیر قراردهید.
دختر در مدیریت و رهبریت خانواده سهیم است درانتخابهای شخصی خود و حتی خانواده سهیم کردن دختران بسیار مورد تاکید است یک انتخاب واقعی را به او اختصاص دهید ، این ؟ یا آن ؟ مفهوم انتخاب راتداعی نمیکند اما سوالی چون به چه چیزی علاقه داری ؟ سوالی متفاوت و تامل برانگیزی برای او خواهد بود. اجازه دهید او ریسک کند
• محافظت بیش ازحد مخرب است همیشه کمی ریسک و مواجه شدن با ناملایمات اغلب فرصت رشد است .
فرصت پاسخگو بودن درقبال تصمیمات ودرس گرفتن از اشتباهات را قدر بدانیم اگرشکست خوردیم به خاطرتلاشی که کرده ،و به نتیجه نرسیده است ؛صاحب تجربه ای درخشان شده ایم ؛  به هدف نرسیدیم اما میتوانیم دیگران را به هدف برسانیم
زیست دختران را تجربه ،تکمیل و پرورش میدهد. تایید کنید که ، هم برای توسعه فردی و در شان  مادری و همسری این یک جمله ی کلیدی است .
همواره به دختران با احترام گوش کنید این یک گزینه طلایی است و اورا تصدیق کنید آنگونه که او به آرامش برسد وگاهی از اینکه کمکی از دستتان برمی آید یا نه با او سخن بگویید .گاهی دختران تمایل به صحبت کردن ندارند ؛بایستی از راههای ارتباطی دیگرمثل پیاده روی ، دوچرخه سواری برای تقویت ارتباط خود با اواستفاده کنید .

و کلام دیگر اگر واقعا در مضیقه باشد باید ازدیگران کمک بگیرید.
ساختارمنصفانه و منسجمی را ارائه دهید قوانینی با روحیه عشق ومراقبت وضع کنید این کمک میکند احساس محافظت و ارتباط بیشتری دریافت کنند که البته این مورد درنوجوانان کمتر دیده میشود بزرگسالان باید ساختاری خاص وهمه جانبه ایجاد کنند تا درآن افراد خانواده علی الخصوص دختران کارکرد مشخص ودرستی داشته باشند که درآن هرکسی خالی از ابهام و به روشنی  وظایف خود را شناخته و به خوبی انجام دهد بدون اینکه خانواده دچاررفتارهای مشکل ساز شود.

توسعه تاب آوری میتواند سلامت روان دختران را تضمین کند بحران و تنش های ناشی از آنها را بهتر مدیریت کند و حتی احتمال انواع سو استفاده را کاهش میدهد سواد رسانه ای و رژیم مصرف میتواند تاب آوری دختران را پشتیبانی کند.توجه به تاب آوری دختران برای رفاه عاطفی و موفقیت آنها بسیار مهم است.تاب آوری دختران چرا مهم است و چگونه میتوان آن را تقویت کرد ؟ در پاسخ به این سوال مروری بر راهکارهای دهگانه بقرارزیر پیشنهاد میگردد:
در اینجا چند استراتژی برای توسعه و تقویت تاب آوری دختران پیشنهاد شده است :
1. گفتگوی مثبت با خود را تشویق کنید:
به دختران کمک کنید تا یک گفتگوی درونی مثبت برای عبور از چالش ها و مشکلات ایجاد کنند.
2. آموزش مهارت های حل مسئله:
آنها را در شناسایی مشکلات و تکنیک های بارش فکری و اقدام راهنمایی کنید.
3. ترویج مکانیسم های مقابله سالم:
فعالیت هایی مانند تمرکز حواس، ورزش، یا بیان خلاق را برای مدیریت استرس تشویق کنید.
4. روابط حمایتی را تقویت کنید:
ارتباطات معنادار با دوستان، خانواده، مربیان و جوامع حمایت کننده را تشویق کنید.
5. الگوی رفتاری انعطاف‌پذیر:
با نشان دادن انعطاف‌پذیری در زندگی خود و نحوه غلبه بر مشکلات، الگو باشید.
6. تلاش و پیشرفت را جشن بگیرید:
به جای تمرکز بر نتایج، بر اهمیت تلاش و درس گرفتن از اشتباهات تأکید کنید.
7. فرصت‌هایی برای استقلال فراهم کنید:
به دختران اجازه دهید مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را بپذیرند و استقلال و اعتماد به نفس را ارتقا دهند.
8. آموزش تنظیم عاطفی:
به آنها کمک کنید تا احساسات خود را به طور مؤثر بشناسند و مدیریت کنند و در مواجهه با چالش ها انعطاف پذیری را تقویت کنند.
9. ذهنیت رشد را تشویق کنید:
به آنها بیاموزید که توانایی ها و هوش را می توان از طریق فداکاری و کار سخت توسعه داد.
10. فضاهای امن برای بیان ایجاد کنید:

محیطی را ایجاد کنید که در آن دختران احساس راحتی کنند و افکار، احساسات و نگرانی های خود را بدون ترس از قضاوت بیان کنند. با پرورش این جنبه‌ها، می‌توانید به دختران کمک کنید تا انعطاف‌پذیری و تاب آوری لازم برای رشد در جنبه‌های مختلف زندگی خود را توسعه دهند.

 

تاب آوری دختران ایران عزیزمان از اهمیت روز افرونی برخودار است تامل در توانایی و تاب آوری دختران و توان اجتماعی و سلامت روان ایشان بیش از پیش شایان توجه است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.