مرور رده

آموزش تاب آوری

انسیتو تروما ایران

انستیتو تروما ایران، اولین و تنها انستیتو تخصصی تروما در کشور هست که به تازگی شکل گرفته است و هدف آن ارتقای دانش علمی کاربردی به صورت تخصصی در زمینه تروما در درمانگران علاقه مند است

سلامت روان از حقوق بشر است

سلامت روان از حقوق بشر است سلامت روان حقی از حقوق بشر است گسترش عدالت و رعایت حقوق انسانی میتواند با سلامت روان ارتباط داشته باشد که البته عکس آن نیز صادق است فقر و تبعیض و نابرابری دشمن تاب آوری است سلامت روان میتواند احقاق حقی از حقوق…

ارکان سه گانه تاب آوری سالمندان کدام است ؟

در تاب آوری سالمندان سه موضوع از اهمیت برخودار هستند نخست اینکه تاب آوری را چگونه تعریف کنیم دوم اینکه شناسایی دقیقی از عوامل ایچادکننده تنش و استرس داشته باشیم و نکته پایانی انکه پاسخ و واکنش برای توسعه تاب آوری انتخاب و اجرا نماییم .

روابط و رفاه روانی بمنزله منبع تاب آوری خانواده

روابط و رفاه بمنزله منبع تاب آوری خانواده عمل خواهد کرد منشا اصلی مفهوم تاب آوری خانواده روایتی از کودکان و نحوه ی عملکرد آنها در مواجهه با تجربیات زندگی بوده است خانواده به گروهی دو یا چند نفره‌ای گفته شده است که با یکدیگر زندگی میکنند و…

مدارس مهمترین عامل در تاب آوری و شادکامی دانش آموزان هستند

مدارس مهمترین عامل در تاب آوری و شادکامی دانش آموزان هستند روابط اجتماعی بهترین پیش بینی کننده شادکامی است و مدارس فراهم کننده مهمترین فرصت تعامل اجتماعی برای کودکان و نوجوانان با گروه همسال و غیر همسال هستند روابطی که میتواند بسیار در…

مزایای سرسختی روانی چیست ؟

مزایای سرسختی روانی کدام است ؟چرا باید سرسختی روانی خود را بهبود دهید؟ آیا براستی میتوان سرسختی روانی را تقویت کرد اگر جواب مثبت است این روشها کدام است ؟ افراد سرسخت، معمولاً خوشبخت‌تر از کسانی هستند که سرسختی کمتری دارند.

کوچینگ تاب­ آوری از تئوری تا عمل

کاهش یا فقدان تاب آوری به دلیل دور شدن از هویت یا در موارد حاد به بحران هویت و تحلیل توانایی و تاب آوری افراد اشاره میکند به همین مطالعات تلاش کرده اند اجزای تشکیل دهنده­ تاب­ آوری را مشخص کنند

تاب آوری و قصه گویی

تاب آوری و قصه گویی موضوع مطالعه ای بود که در آن پنج فاکتور شایستگی اجتماعی، استقلال، توانایی حل مسئله، هدفمند بودن و استفاده از تجارب و مهارت در قصه گویی بررسی شد تاب آوری خود را از طریق قصه گویی و شنیدن قصه افزایش دهید

تاب آوری و سلامت روان ارتباط دارند

تاب آوری و سلامت روان ارتباط دارند مطالعات فروانی نشان داده است که تاب آوری به مدیریت هیجانات منفی کمک میکند و از این طریق متیواند بر کیفیت زندگی و رضایتمندی نیز تاثیر بگذارد بسیار ساده و مختصر اما پذیرفتنی است که تاب آوری بهترین پیش بینی…