مرور رده

آموزش تاب آوری

مقالات تاب آوری معتادان

مجموعه مقالات تاب آوری معتادان آرشیو شده در خانه تاب آوری ایران که میتواند در مدلهای درمان اعتیاد ، میزان اثر بخشی روشهای آموزش تاب آوری و سایر متغیرها برای پژوهشگران و سایر علاقه مندان مفید باشد .

مدارس مهمترین عامل در تاب آوری و شادکامی دانش آموزان هستند

مدارس مهمترین عامل در تاب آوری و شادکامی دانش آموزان هستند روابط اجتماعی بهترین پیش بینی کننده شادکامی است و مدارس فراهم کننده مهمترین فرصت تعامل اجتماعی برای کودکان و نوجوانان با گروه همسال و غیر همسال هستند روابطی که میتواند بسیار در…

چند نکته برای توسعه تاب آوری

احساسات خوب یا بد نیستند ، آنها فقط کمک می کنند که خودمان ،خواسته هایمان و نیازهایمان را درک کنیم.استفاده از خودگویی سودمند ، یک استراژی مهم است که ما را تاب آورتر می کند. هر گاه آرام هستید ، به راهکارهای مقابله بهتر بیندیشید.خودگویی سودمند…

کوچینگ تاب­ آوری از تئوری تا عمل

کاهش یا فقدان تاب آوری به دلیل دور شدن از هویت یا در موارد حاد به بحران هویت و تحلیل توانایی و تاب آوری افراد اشاره میکند به همین مطالعات تلاش کرده اند اجزای تشکیل دهنده­ تاب­ آوری را مشخص کنند

تاب آوری اخلاقی چیست ؟

بازیابی و بقای اخلاق تاب آوری اخلاقی نام دارد توانایی یک فرد برای بازآرایی و حفظ انسجام و یکپارچگی خود در پاسخ به پیچیدگی و ناملایمات اخلاقی، سردرگمی وابهامات یا پریشانی یا شکست‌ها تاب آوری اخلاقی گفته میشود

تاب آوری نمیتواند دست آویزی برای فقیر ماندن فقرا باشد

تاب آوری نمیتواند دست آویزی برای فقیر ماندن فقرا باشد اگرچه تاب آوری رایج ترین رفتار در مواجهه با رویدادهای ناخوشایند و فاجعه بار زندگی است اما هر جا تحولی مثبت و سازنده هست جلوه ای از توانایی و تاب آوری ماست وهر جایی که تاب آوری توسعه پیدا…

سنجش و تقویت تاب آوری کودکان آسیب پذیر

مفهوم تاب آوری در کودکان به ظرفیت یک سیستم برای انطباق موفقیت آمیز با چالش هایی اشاره دارد که عملکرد، بقا یا توسعه آینده سیستم را تهدید می کند.تاب آوری در کودکان را می توان از طریق عوامل مختلفی تقویت کرد که به طور کلی به عوامل درونی و…

تاب آوری در رواندرمانی آدلری چگونه تعریف میشود ؟

تاب آوری در رواندرمانی آدلری از تشویق به عنوان پادزهر دلسردی استفاده می کند رویکرد و تشویق آدلری نقش مهمی در پرورش تاب آوری دارد. نظریه آدلری بر تکنیک هایی تأکید دارد که باعث رشد، تاب آوری و سازگاری مثبت می شود.

تاب آوری و اضطراب فراگیر

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری اضطراب فراگیر با ترس یا نگرانی بیش از حد و مداوم مشخص می شود که می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد روزانه تأثیر بگذارد.اضطراب یک جنبه مهم روان‌رنجوری است که ممکن است با مکانیزم‌های بالقوه‌ای مانند…

تاب آوری و تئوری انتخاب

آموزش نظریه انتخاب با تاکید مسیولیت‌پذیری و منبع کنترل درونی، می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان مورداستفاده قرار گیرد.

آموزش تاب آوری چیست؟

آموزش تاب آوری فرآیندی است که به افراد می آموزد که چگونه با شرایط دشوار سازگار شوند تا به طور موثر در سختی ها عبور کنند. آموزش تاب آوری از چهار بخش تسهیلگر ، فرد یا افراد آموزش پذیر، محتوی آموزشی و محیط اجتماعی تشکیل شده است