مرور برچسب

تاب آوری دختران

اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت بر تاب آوری نوجوانان

آموزش مهارت های تفکر مثبت به صورت معناداری موجب ارتقای میزان شادکامی و تاب آوری نوجوانان دختر بی سرپرست می شود به نظر می رسد که آموزش مهارت های تفکر مثبت می تواند به طور موفقیت آمیزی برای توانمند سازی نوجوانان بی سرپرست دختر مورد استفاده…

اثربخشی آموزش تاب آوری بر احساس غربت

احساس تنهایی و غربت هم در بین دانش‌آموزان و دانشجویان به‌ویژه دانشجویان غیربومی، موضوعی شایع است. تقریباً 65 درصد از دانش آموزان غیر بومی احساس تنهایی می کنند و 7 تا 10 درصد با اشکال شدید تنهایی مواجه می شوند.

تاب آوری دختران چرا مهم است و چگونه میتوان آن را تقویت کرد ؟

تاب آوری دختران چرا مهم است و چگونه میتوان آن را تقویت کرد ؟ تاب آوری دختران ایران عزیزمان از اهمیت روز افرونی برخودار است تامل در توانایی و تاب آوری دختران و توان اجتماعی و سلامت روان ایشان بیش از پیش شایان توجه است

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری

مطالعه آگاهی افزایی تغییرات بلوغ می تواند شیوه مناسبی برای افزایش تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر باشد.مربیان بهداشت در مدارس از این رویکرد می توانند به درک صحیح تر و واقع بینانه تر دختران از تغییرات روان شناختی و جسمانی دوره بلوغ کمک…

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش تاب‌آوری بر ارزیابی‌های شناختی، مقابله فعال و هیجان‌های مثبت و منفی گروهی از دانش‌آموزان دختر انجام شد. در این پژوهش…