مرور برچسب

تاب-آوری-در-نخستین کنگره ملی روانشناسی

کارگاه های نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت

کارگاه های نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت لیست کارگاه های نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت  برای نهایی کردن ثبت نام خود حتما باید پس از ثبت نام اولیه جهت پرداخت هزینه‌ی کارگاه از طریق مر اجعه به وبسایت نخستین کنگره ملی روتنشناسی…