مرور برچسب

تاب آوری معلولین

کارگاه آموزشی تاب آوری به همت شبکه کمک برگزار شد

کارگاه آموزشی تاب آوری به همت شبکه کمک برگزار شد شبکه کمک متشکل از چندین شبکه و سازمان مردم نهاد با هدف یاری  جامعه برای پیشگیری و مهار بحران ها و اسیب های اجتماعی تاسیس شده است..این شبکه  به منظور ارتقا آگاهی و افزایش توان نهاد های مدنی…

تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر تاب آوری

تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان با معلولیت جسمی معلولیت عبارت است از ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت‏های زندگی فردی یا اجتماعی که به علت وجود نقصی مادرزادی یا عارضه‏ای در قوای جسمانی و روانی اتفاق…