مرور برچسب

تاب آوری معلولین

توانبخشی و تاب آوری

به فرآیند مشاوره افراد دارای معلولیت مشاوره توانبخشی گفته میشود توانبخشی و آموزش تاب آوری میتوانند اثر یکدیگر را تشدید کنند زندگی جز با تاب آوری و باز پس گیری توانایی از دست رفته یا حتی بازسازی بخش های باقیمانده آن ممکن نیست .

کارگاه آموزشی تاب آوری به همت شبکه کمک برگزار شد

کارگاه آموزشی تاب آوری به همت شبکه کمک برگزار شد شبکه کمک متشکل از چندین شبکه و سازمان مردم نهاد با هدف یاری  جامعه برای پیشگیری و مهار بحران ها و اسیب های اجتماعی تاسیس شده است..این شبکه  به منظور ارتقا آگاهی و افزایش توان نهاد های مدنی…

تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر تاب آوری

تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان با معلولیت جسمی معلولیت عبارت است از ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت‏های زندگی فردی یا اجتماعی که به علت وجود نقصی مادرزادی یا عارضه‏ای در قوای جسمانی و روانی اتفاق…