مرور برچسب

تاب آوری

تاب آوری سازمانی در برابر فساد

پژوهش حاضر با هدف معرفی مفهوم تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد، انجام شده است. در این پژوهش با روش کیفی تحلیل مفهوم با رویکرد هدف‌محور، سعی ‌شد تا با استفاده از مفاهیم موجود و استدلال استفهامی، مفهوم تاب‌آوری سازمانی در برابر فساد شکل…

تاب آوری کودکان کم شنوا و بازی درمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاب آوری و تأثیر بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین بر ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی انجام شد. این پژوهش، یک مطالعۀ‌ شبه‌آزمایشی از نوع مورد منفرد و با طرح خط پایه، مداخله و…

تاب آوری محیط زیست

تاب آوری محیط زیست ، آموزش عالی و سازمانهای مردم نهاد را در بخش مسئولیتهای اجتماعی چشم براه است روانشناسی محیط‌زیست در طبقه بندی روان‌شناسی محیطی (Environmental psychology) قرار میگیرد.

تاب آوری و توانایی با نگرانی و شتاب همخوان نیست

تاب آوری و توانایی با نگرانی و شتاب همخوان نیست عفت حیدری مترجم کتاب سندرم زنان شتابزده در یادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت هر روز زندگی کاری ام را با افرادی که خیلی زیاد می­خورند؛ کار می­کنند.آنها می دانند چه…

تاب آوری و خودکشی

این دوره آموزشی توسط جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کردستان به میزبانی بهزیستی استان با تدریس دکتر محمدرضا مقدسی برگزارشد درآستانه ۱۰ سپتامبر ومقارن با روزجهانی پیشگیری از خودکشی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کردستان با همکاری خانه

باشگاه تاب آوری ، خانواده و معنویت

باشگاه تاب آوری ، خانواده و معنویت محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در یادداشتی از با محوریت معنویت و مذهب  در باشگاه تاب آوری نوشته است : خانواده ها چگونه در مقابله با سختی، گرفتاری و مشکلات ، فقدان و تروما

تاب آوری و انسجام فرهنگی در جامعه ناشنوایان

تاب آوری و انسجام فرهنگی در جامعه ناشنوایان عفت حیدری مترجم کتاب های متعددی در زمینه تاب آوری در یادداشتی اختصاصی برای میگنا نوشت :ویلیامسون خاطر نشان می­کند که استفاده از مدارس خاص کودکان ناشنوا نه تنها باعث می­شود که

تاب آوری جوانان و فرهنگ

تاب آوری جوانان و فرهنگ این کتاب توسط لینداسی، ترون ، لیندا لینبرگ و مایکل آنگار نوشته و ودر سال ۲۱۰۵ منتشر شده و  توسط عفت حیدری و محمدرضا مقدسی ترجمه و توسط انتشارات شبگیر در شمارگان ۵۰۰ نسخه و به قیمت پشت جلد ۱۶۰۰۰۰