مرور برچسب

خانه تاب آوری

تاب آوری کودکان و کار درمانی

مهارت تاب آوری کودکان از دیدگاه کاردرمانی را اینگونه تعریف کرده اندوقتی کودکان ظرفیت اجتماعی، احساسی و انگیزشی لازم برای به کارگیری در زندگی را داشته باشند، به آن تاب آوری می گویند.

اثربخشی آموزش تاب آوری بر احساس غربت

احساس تنهایی و غربت هم در بین دانش‌آموزان و دانشجویان به‌ویژه دانشجویان غیربومی، موضوعی شایع است. تقریباً 65 درصد از دانش آموزان غیر بومی احساس تنهایی می کنند و 7 تا 10 درصد با اشکال شدید تنهایی مواجه می شوند.

ساخت جوامع تاب‌آور با فعالیت‌های داوطلبانه

پنجم دسامبرمراسمی تحت عنوان "روز جهانی داوطلب برگزار میگردد.برپایی این مراسم بر اساس قطعنامه سازمان ملل در سال 1985 صورت میگیرد خانه تاب آوری ، مرجع و رسانه فارسی زبان تاب آوری این روز و مناسبت جهانی را گرامی میدارد .

تاب آوری در زنان وابسته به مواد

زنان در حال بهبودی اغلب به طیف وسیعی از خدمات حمایتی، از جمله کمک های روانشناختی، ترمیم روابط، کار آفرینی و آموزش های شغلی، پوشش های حمایتی یا بیمه و همراهی با گروه‌های حمایتی همتا نیاز دارند.

سرزندگی و تاب آوری تحصیلی

تغیر میانجی استرس تحصیلی در رابطه ی بین سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی معنادار است و بیش از ۵۴ درصد از اثر سرزندگی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی از طریق غیرمستقیم توسط متغیر میانجی کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان تبیین می‌شود.

افزایش تاب آوری، سلامت روان و کیفیت زندگی

 افزایش تاب آوری، سلامت روان و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بموجب یک برنامه آموزشی طرحواره درمانی موضوع اصلی این مقاله است این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود

تاب آوری چارچوبی برای کوچینگ

کوچینگ کمک به افراد برای توسعه توانایی مقابله با استرس، ناملایمات و تغییرات مثبت است مایکل نینان، با تمرکز بر باورها، هیجان ها و رفتارهایی که موجب تقویت یا تضعیف تاب آوری می شود، راهنمای عملی بسیار خوبی برای مشاوران فراهم کرده است.

مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای

تحقیقات متعددی به بررسی رابطه کارکردهای اجرایی مغز با تاب ­آوری در ورزشکاران پرداخته ­اند، اما پیرامون پژوهش با موضوع بررسی نقش مؤلفه ­های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجی­ گری تاب آوری شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

فلسفه کوچینگ این است ،مثبت باشید !

مثبت باشید! این فلسفه کوچینگ است که به ما در تقویت و توسعه تاب آوری هم کمک میکند از راه و مسیری مثبت میتوانیم بر چالش های منفی غلبه کنیم بین دانستن و انجام دادن هم اغلب شکافی عمیقی وجود دارد کوچینگ هدایت و حمایت مثبتی است که که دانایی را…

انسیتو تروما ایران

انستیتو تروما ایران، اولین و تنها انستیتو تخصصی تروما در کشور هست که به تازگی شکل گرفته است و هدف آن ارتقای دانش علمی کاربردی به صورت تخصصی در زمینه تروما در درمانگران علاقه مند است