مرور برچسب

سخت رویی روانشناختی

تاب آوری روانی و سخت رویی روانشناختی

تاب آوری روانی میتواند به عنوان «توانایی بهبودی از یک موقعیت نامطلوب» تعریف شود اما سخت رویی روانشناختی  یکی از عوامل شخصیتی مهم است که در چگونگی مقابله شخص با فشار روانی تاثیر دارد.تاب‌آوری روانی (resilience) و سخت رویی روانشاختی…

سخت‌رویی: بهره‌گیری از شرایط استرس‌زا در جهت رشد تاب‌آوری

سخت‌رویی : بهره‌گیری از شرایط استرس‌زا در جهت رشد تاب‌آوری تالیف سالواتور مدی با ترجمه حمیده السادات سیاهپوشها  در ۱۳۶ صفحه توسط انتشارات روان چاپ و دراختیار علاقه مندان قرار گرفت. این کتاب درساختاری مشتمل بر ده فصل: اهمیت تاب…

دکتر سالواتور مدی (Dr. Salvatore Maddi )

مدی سالواتور موسس انسیتو سرسختی و دارای مدرک دکتری روانشناسی از هاروارد کمبریج  میباشد ایشان همچنین در دانشگاه کالیفرنیا مشغول به ندریس وتحقیق است  اگرچه  توسعه و ترویج رویکرد ( سرسختی روانشناختی) عمده ترین فعالیت دکتر مدی…