مرور برچسب

شقایق هاشمی شکفته

خودکارآمدی و تاب آوری نوجوانان

خودکارآمدی تعیین می‌کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیت های خود انرژی صرف می‌کنند و تا چه میزان در برابر موانع مقاومت می‌نمایند خودکارآمدی به معنای باور فرد به توانایی خود برای موفقیت در یک موقعیت خاص است. بندورا معتقد است که خود کارآمدی…

کتاب هنر برای تاب آوری منتشر شد

کتاب هنر برای تاب آوری با ترجمه محمدرضا مقدسی و شقایق هاشمی شکفته توسط انتشارات پروچستا در ۶۳ صفحه به همراه یک جدول چارچوب تاب آوری، به قیمت ۳۹،۰۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

معنادرمانی یا لوگوتراپی از نظریات مرتبط با تاب آوری است

معنادرمانی یا لوگوتراپی از نظریات مرتبط با تاب آوری است شقایق هاشمی شکفته در یادداشتی برای خانه تاب آوری نوشت لوگوتراپی یا معنا درمانی که ویکتور فرانکل  آن را بنا نهاده است یکی از مکاتب مطرح روان‌شناسی در جهان و از نظریه های مرتبط با تاب…