مرور برچسب

شورای نویسندگان خانه تاب آوری

تاب آوری چهارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

تاب آوری به منزله چهارچوبی برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دکتر زینب خالوندی عضو شورای نویسندگان خانه تاب آوری بدیهی است که منعطف ترین افراد و تیم ها هم شکست را تجربه می کنند، اما به میزانی که شکست می‌خورند، یاد می گیرند و رشد…

کوچینگ چه چیزی نیست؟

کوچینگ چه چیزی نیست؟ دکترمرضیه نزاکت الحسینی از شورای نویسندگان خانه ­تاب ­آوری در یادداشت گذشته، سعی کردیم تعریفی کلی از کوچینگ برای علاقه­ مندان به این حوزه ارائه دهیم. در ادامه­ ی مباحث مربوط به کوچینگ، قصد داریم تعریفی دقیق­تر…