مرور برچسب

مسیر تاب آوری

در مسیر تاب آوری

در مسیر تاب آوری فاطمه فلاح در یادداشتی اختصاصی برای باشگاه تاب آوری نوشت : در مسیر تاب‌آوری، خوش شانسی تعیین کننده نیست ، تاب آوری را باید آموخت، این مسیر عمیق است و درد جزء جدایی ناپذیر از آن است. با این حال این مسیر مملو

تأسیس مراکز تاب آوری در دستور کار قرار بگیرد

شایسته است از مراکز تخصصی تحت عنوان تاب آوری برخوردار باشیم، فعالان عرصه سلامت و پیشگیری، کنشگران اجتماعی و تشکلهای مردم نهاد میتوانند نسبت به راه اندازی و تأسیس مراکزی با محتوی و عنوان تاب آوری اقدام نمایند.

تعریف مسیر تاب آوری

تغتتعریف مسیر تاب آوری فاصله بین مقصد و مبدا را مسیر می نامیم این میتواند کوتاهترین تعریف مسیر تاب آوری باشد. این فضا آکنده از تعاملات است. نقطه عزیمت در این مسیر از فرد، خانواده، جامعه، سامانه و سیستم آسیب پذیر آغاز می گردد و به سمت…

نقشه راه تاب آوری(Resilience roadmap)

تدوین و طراحی نقشه راه در تاب آوری به یقین مبتنی بر سرمایه ها و منابع است. بر این اساس ایجاد و توسعه آگاهی، آینده نگری و خرد ورزی، ژرف اندیشی و جامعیت و اصل و اساس طراحی و تدوین نقشه راه درتاب آوری است. نقشه راه در تاب آوری به…