آموزش تاب آوری برای شرایط و هنجارهای نوین

0

آموزش تاب آوری و توانایی تسهیلگری و تدریس آن  این پیام را دارد که در حقیقت تاب آوری مهارت است و مثل همه مهارت ها آموختنی است هرچه بیشتر تمرین تاب آوری کنید ورزیده تر میشوید  تاب آوری در تغییرات و پذیرش و انطباق با شرایط جدید و هنجارهای نوین نقش اصلی را به خود اختصاص دهد

بحرانها ورویدادها با بسیاری از جنبه های خود روی زندگی افراد تاثیر میگذارند پاندمی کرونا به عنوان یک بحران جهانی با اثرات گسترده ظاهر شد وجهان را با یک چالش بزرگ بهداشتی ،اموزشی ،اقتصادی ،تجارت جهانی و….روبه رو کرد که نیاز به طراحی و برنامه ریزی و اجرای پاسخ بحران داشت .

دراین میان ایده های متعددی در بسیاری از سطوح مطرح شدند که نوآوری های زیادی را برای وضعیت جدید مطرح میکردند در نهایت الگوهای جدیدی جایگزین الگوهای قدیمی شد و به سرعت در جامعه عادی گردید شکلی از هنجار جدید که با هنجارهای قدیمی تفاوت داشت اما سریع پذیرفته شد در حقیقت نرمال جدیدی برای وضعیت جامعه جایگزین نرمالهای گذشته شد. توجه به این نکته ضروری است که نرمال جدید در صورتی سریع پذیرفته میشود که امن ،پایدار و معقول باشد.

بحرانهای دنیای حاضر ممکن است دیگر مثل گذشته برون یابی های ساده نداشته باشند و نیاز به دانش درباره نقطه تقاطع و رابطه بین بحران و یادگیری ضرورت دارد .درس گرفتن از یک بحران ممکن است به صورت خودکاراتفاق نیفتد و شاید نیازمند یک مسیرآموزشی از پیش تعیین شده است تا هرکدام ازما بتوانیم در شکل دهی به تغییرات و تحقق پتانسیل تغیر و تحول در بحرانها سهیم باشیم.

در سالهای اخیر درباره  واژه newnormal صحبت های زیادی شده است در اصل این واژه به عادی شدن یک امر غیر طبیعی گفته میشود

نمونه آن را در تغییر سبک زندگی امان در زمان پاندمی کرونا مشاهده کردیم وقتی یک بحران بزرگ شبیه همه گیری کرونا شکل میگیرد روی تمام ارکان زندگی انسان ها اثر دارد به نحوی که روندهای متداول زندگی دگرگون شده و با شکل گیری وضعیت جدید یا همان new normal  روبه رو میشویم در حقیقت شاید ما انسانهای سابق نمیشویم و زندگی امان مثل قبل نخواهد شد و متحول میشویم در سبک جدیدی که بعد از کرونا رخ داد نظام آموزشی و شیوه مهارت آموزی ما متحول شد که نتایج آن حتی بعد از ریشه کنی پاندمی باقی خواهد ماند و نرم و وضعییت عادی جدیدی جایگزین شد که با وضعیت نرمال قبلی متفاوت بود چیزی که از آن به نیو نرم تعبیر میشود و دنیای آینده مبتنی بر این نیو نرم  یا هنجارهای جدید است.

ویروسی که با درخطر قرار دادن جان ما وارد دنیای کنونی باشد و پس ازگذشت چند زمانی همه ما به زندگی  خود بازگشتیم اما با تغییراتی در سبک زندگیمان دیگر روبوسی نکردیم به جای دست دادن با مشت به آرامی به دست های یکدیگر کوبیدیم با خرید وسایل درخانه ورزش کردیم سبک های دورکاری رواج پیدا کردند و دراین میان درحالیکه تعداد زیادی شغل هایشان را از دست دادند افرادی با راه اندازی کسب و کارهای آنلاین درآمدهای جدید و میلیونی به دست آوردند.

تغییر در ابتدا سخت در میانه راه دشوار و در انتها لازم است ما باید بتوانیم در هر وضعیتی خود را با تغیرات همسو کنیم برای آنکه بتوانیم در هر شرایطی خودمان و کسب وکارمان درحال رشد باشیم لازم است تغییرات را قبل از اینکه مارا از بین ببرندبپذیریم در حقیقت یادگیری تغییر و تحول در بحران ضروری است.

در چالش ها کسانی با موفقیت دوام می وردند که مقابله منعطف و موثر با تغییرات و استفاده از آنها را آموخته باشند این افراد سه گانه سازگاری ،کنارآمدن با مشگلات ،و تغییر و تحول را اجرایی می کنند علیرغم  باور عامه که سازش را تن دادن تفسیر میکنند سازگاری فرآیندی است که تامل و خرد ورزی دارد و تسلیم در آن بی معناست.

آموزش تاب آوری اینجاست که اهمیت خودرا نشان میدهد همینجاست که تاب آوری بمعنای توانایی پذیرش مقابله و سازگاری موفقیت امیز در برابر شرایط چالش برانگیز و تهدید کننده زندگی شرایط سختی مثل بیماری، تمام شدن رابطه عاطفی ،مشگلات مالی، بیکاری و…  موضوعیت یافته اما چه کسانی تاب اوری بیشتری دارند؟

 

آموزش تاب آوری و توانایی تسهیلگری و تدریس آن  این پیام را دارد که در حقیقت تاب آوری مهارت است و مثل همه مهارت ها آموختنی است هرچه بیشتر تمرین تاب آوری کنید ورزیده تر میشوید.

ویژگی هایی چون خود آگاهی بالا، مهارت حل وسیله، روابط اجتماعی مطلوب، کنترل احساسات، مشورت با دیگران در افراد تاب آور بیشتر مشاهده میشود.

حال ممکن است بپرسید با چه تمرین هایی مهارت تاب آوری را بالاتر ببریم! و مسیر آموزش تاب آوری از چه ساختار و بافتاری تشکیل شده است

اولین گام: اگاهی به شرایط استرس زاست وچرا یی این موضوع که مغز شما مشگلات را چطور تجزیه تحلیل میکند در حقیقت میفهمید مشگل دقیقا کجاست و درکجا باید دنبال راه حل بگردیم.

دومین گام: هدف گذاری در زندگی است وقتی هدفمند عمل کنید و لیست اهداف دارید کمتر مانعی میتواند شمارا از مسیر منحرف کند.

سومین گام: افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس شخصی است یعنی باوربه توانایی های خود را افزایش دهید.

چهارمین گام: پذیرش سختی ها در زندگی و مثبت اندیشی.

پنجمین گام: جسورانه برای حل مشگلات اقدام کنید و منتظر نمانید تا مشگلات خود به خود حل شوند تردید را کنار بگذارید و قاطعانعه در پی حل مشگل بر آیید مهارت حل مسیله  را تمرین کنید.

ششمین گام: صرف زمان برای سلامتی  جسمی و روحی خودتان است کسی که شرایط جسمانی و روان شناختی خودش را متناسب نگه دارد اشتیاق بیشتری برای حل مشگلات از خود نشان می دهد.

و هفتمین گام: حفظ روابط دوستانه با خانواده و دوستان در اصل کسانی که بتوانید هنگام مواجه شدن با سختی ها روی کمک اشان حساب کنید.

در انتها مدیریت  بحران و آموزش تاب آوری در عرصه های شخصی ، اقتصادی، اجتماعی ،بهداشتی ،زیست و محیطی و اموزشی گام نخست برای بازگشتن به محیط عادی و طبیعی بعد از مشکلات است وچه بسا از دل بحران جوانه ای برای رشد بیشتر رویاند.

آموزش تاب آوری در زمینه های مختلف میتواند به افزایش کیفیت زندگی منجر خواهد شد توانایی مواجهه مارا با استرس و اضطراب افزایش خواهد داد همچنین توانایی ما را در بهره برداری بهینه از شرایط جدید و هنجارهای نوین را توسعه خواهد داد.

آموزش تاب آوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.