آموزش تاب آوری چیست؟

خانه تاب آوری ایران

0

آموزش تاب آوری چیست؟ تسهیلگری تاب آوری یک اقدام ساختارمند آموزشی است که بصورت ویژه برای تقویت تاب آوری برنامه ریزی شده است

آموزش تاب آوری فرآیندی است که به افراد می آموزد که چگونه با شرایط دشوار سازگار شوند تا به طور موثر در سختی ها عبور کنند.

آموزش تاب آوری برای کمک به افراد در پیشگیری و بهبودی از شرایط مرتبط با استرس، بهینه سازی رفاه روانی و سلامت جسمی و بهبود عملکرد شغلی و اجتماعی طراحی میشود.

آموزش تاب آوری فرآیندی است که به افراد کمک می کند مهارت ها و رفتارهای لازم را برای انطباق مثبت با تغییرات، بهبودی از مشکلات و تداوم در مواجهه با چالش ها توسعه دهند.

آموزش تاب آوری یک فرآیند پویا است که سازگاری مثبت را در زمینه ناملایمات مهم  زندگی را شامل میشود و می تواند حتی با نحوه تفسیر ما از ناملایماتی که با آن روبرو هستیم شکل بگیرد.

آموزش تاب آوری از چهار بخش تسهیلگر ، فرد یا افراد آموزش پذیر، محتوی آموزشی و محیط اجتماعی تشکیل شده است اینها در واقع ارکان چهارگانه تسهیلگری تاب آوری هستند.

هدف آموزش تاب آوری این است که ضمن تقویت قدرت تحلیل و برخورد سیستماتیک ما را به شیوه ای از نگرش برساند که در پذیرش و عبور موفقیت آمیز از چالش ها ی زندگی یاری کند.

آموزش تاب آوری پذیرش و دستیابی به نگرشی مثبت و تقویت ذهنیت رشد در موقعیت های استرس زا و دشوار را بصورت ساختارمند هدف خود میداند و این مهم با تمرکز بر ابعاد و جنبه های مثبت یک اتفاق ممکن خواهد بود گاهی تنها جنبه مثبت یک رویداد نامطلوب دارایی و توانایی های ماست که از قرار راهی هم جز این وجود ندارد.
مطالعات سال ۲۰۰۰ توسط لوتار و همکاران و همچنین مطالعات سال ۲۰۱۲ دوک و همکاران ایشان نشان داده است که ما می توانیم دیدگاههای خود را تغییر دهیم به گونه ای که از بلایا و بدبختی تفسیر و یا اسنادی مثبت بدست آید این یافته ها به وضوح نشان میدهد که معنویت و نگرش میتواند ستون خیمه تسهیلگری تاب آوری باشد .

این آموزشها چیست و چه تاثیری از آنها مورد انتظار است ؟
تسهیلگری تاب آوری میتواند بصوزت مستقیم در توسعه مهارتهای مرتبط با تاب آوری موثر واقع شود.

اما میتوان گفت معنا و نگرش بصورتی مفهوم سازی شده است که طرز فکر و ذهنیت رشد  میتواند رد پای مورد انتظار از تسهیلگری تاب آوری باشدو

نتیجه بدیهی و پر اهمیت مطالب پیش گفته این است که تاب آوری را می توان آموخت اگر چه عوامل ژنتیکی یا اپی ژنتیک هم در آن موثر باشند .

خانه تاب‌آوری به فراخور نیاز مخاطبین دوره های آموزشی را برگزار میکند اگرچه ممکن است که همگی مشابه یا متفاوت باشند اما ساختارمند بوده و از تکنیک‌های مشترکی با پشتوانه دانشگاهی برخوردار هستند .
مدیریت خویشتن و تقویت خودآگاهی
توسعه مهارت های مدیریتی و تنظیم هیجان
شناخت و تعریف و توصیف احساسات
ُ‌توصیف و تعریف نگرش مثبت و امیدواری ُ‌
هدف گذاری و اصول و مبانی کوچینگ
قدرت تحمل ابهام و عدم قطعیت و … در سطوح فردی مهمترین موارد مد نظر بوده است

مترجمین و نویسندگان خانه تاب آوری ایران در تلاش برای توسعه و تقویت تسهیلگری تاب آوری فارسی بالغ بر ۳۰ عنوان کتاب از بهترین های دنیا را انتخاب و ترجمه کرده اند که امروز در سراسر کشور به عنوان مختوی آموزشی و درس گفتار مصوب و متون مرجع مورد استفاده علاقه مندان قرار میگیرد.
طی سالهای اخیر مواجهه با پدیده مرموز و غافلگیر کننده کرونا اهمیت تاب آوری را یکبار دیگر و پر رنگ تر از همیشه مورد تاکید قرار داد که تاب آوری اهمیت دارد و ما بایستی واقعا بیاموریم که چگونه تاب بیاوریم ؟

آنچه در این میان مورد توجه خانه تاب آوری بوده است نقش پررنگ زنان در توسعه تاب آوری خانواده و جوامع بوده است که به یقین کتاب بزرگ تاب آوری زنان جوابگوی این نیاز ویژه برای علاقه مندان به آموش تاب آوری و مطالعات زنان خواهد بود .

خانه تاب آوری به جایگاه تاب آوری در چارچوب تعلیم و تربیت رسمی و نظام آموزش و پرورش بوصرت ساختارمند اهتمام و توجه ویژه داشته است که ثمره آن کتاب تاب آوری در مدارس و ساخت سیستم های آموزشی تاب آور بوده است که هر دوی این دو کتاب از جایگاه واعتبار بین المللی برخوردار هستند و بالطبع ترجمه آنها نیزبه تاب آوری فارسی در مباحث نظری و اجرای برنامه های عملی و آموزش تاب آوری در مدرسه ها کمک شایان توجهی کرده است.

خانه تاب آوری همچنین در بخش توسعه و ترویج تاب آوری کودکان با انتشار کتاب های تاب آوری منابع و گفتمان و تاب اوری کودکان اثر وندی ماوس و چند عنوان کتاب دیگر که همگی  از اعتبار بین المللی برخوردار هستند خدمت قابلی را ارایه کرده است.

خانه تاب آوری توصیه میکند در این راستا به کتابها و مجموعه آثار گرانقدر خانم دکتر لیلا افضلی و سایر اساتید که زحمات و خدمات موثری درگسترش تاب آوری در مدارس و اقدام در آموزش داشته اند رجوع شود .

 

آموزش تاب آوری چیست؟ آموزش تاب آوری فرآیندی است که به افراد می آموزد که چگونه با شرایط دشوار سازگار شوند تا به طور موثر در سختی ها عبور کنند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.