اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری دانش آموزان

0

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری دانش آموزان

پژوهش  حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری دانش آموزان مدرسه ملاصدرا شهرستان روانسر بود که در وضعیت آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری مورد آزمایش قرارگرفته‌اند.

روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به‌صورت پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان ملاصدرا شهرستان روانسر در سال۹۷-۹۶بود؛ که مهارت‌هایی چون کنترل رفتار و بازگشت به سطح اولیه روانی خود بعد از تنش و مشکل را نداشتند.

ابتدا تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) پاسخ دادند

و سپس ۳۰ نفر از آن‌ها که نسبت به بقیه نمره پایین‌تری از این مقیاس کسب نمودند، انتخاب و در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) گمارش شدند و گروه آزمایش توسط آزمایشگر تحت آموزش ذهن آگاهی طی ۸ جلسه هفتگی ۵/۱ ساعته قرار گرفتند.

 

نتایج آزمایش نشان داد، آموزش مهارت ذهن آگاهی در دانش آموزان معرض استرس و فشار روانی، تنش، خودکنترلی مؤثر بوده است.

با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات تاب‌آوری گروه آزمایش در پس‌آزمون، می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی مؤثر بوده و موجب افزایش تاب‌آوری دانش آموزان شده است.

 

ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری دانش آموزان ملاصدرا شهر روانسر مؤثر واقع شد و موجب افزایش آن گردید.

 

 

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری دانش آموزان

 

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تاب‌آوری دانش آموزان

 بنا بر همین گزارش از خانه تاب آوری ذهن آگاهی در مدارس به دلیل پتانسیل آن برای کاهش استرس دانش آموزان و بهبود رفاه روانی و اتماعی ، موضوعی مورد علاقه بوده است.

تحقیقات نشان داده است که استراتژی‌هایی برای مقابله با استرس و پیامدهای آن در محیط‌های آموزشی بویژه برای دانش آموزان مورد نیاز است و البته معلمان نیز باید از تأثیر استرس بر شکل‌گیری، بازیابی و به‌روزرسانی حافظه آگاه باشند چرا که مجموعه این عوامل بر تاب آوری تحصیلی و موفقیت دانش آموزان تاثیر گذار است.

علاوه بر این، دانش‌آموزان باید در مورد تأثیر استرس بر حافظه و عملکرد تحصیلی خود آموزش ببینند که بتوانند از عملکرد و سرزندگی تحصیلی بهتری برخودار باشند.

علاوه بر این، درک اینکه چگونه دانش‌آموزان با توجه به مرحله رشد و پیشینه‌شان احساسات را تنظیم می‌کنند (یا نمی‌توانند آن‌ها را تنظیم کنند) می‌تواند به مربیان و معلمان در تقویت تاب آوری تحصیلی کمک کند همچنین این موضوع به معلمان کمک میکند تا کلاس‌های درس خود را بهتر سازماندهی و مدیریت کنند و از روش تدریس بهتری استفاده کنند که مجموعه این عوامل کمک میکندتا یادگیری و نتایج موفقیت‌آمیز دانش‌آموزان را افزایش دهند.

ذهن آگاهی همان حضور در لحظه لحظه حال بدون ثانیه ای را هدر دادن بر اندوه، غم و سرزنش گذشته و البته استرس و نگرانی های آینده می باشد. این که فرد بتواند در لحظه حال سپری کند و استرس آینده و البته اندوه و حسرت گذشته مانعی بر سر راه لذت لحظه حال و درک آن با تمام وجود نباشد، ذهن آگاهی فرد را نشان می دهد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + پنج =