تاب آوری در رواندرمانی آدلری چگونه تعریف میشود ؟

محمدرضا مقدسی

0

تاب آوری در رواندرمانی آدلری چگونه تعریف میشود ؟ آلفرد آدلر یک پزشک و روانپزشک اتریشی بود که مکتب فکری معروف به روانشناسی فردنگر را سامان داده است.
تاکید بر احساس تعلق، روابط درون خانواده و ترتیب تولد فرزندان آدلر را از فروید متمایز می کند.

رویکرد آلفرد آدلر به روانشناسی بر درک افراد در بافتار اجتماعی آنها متمرکز است و بر اهمیت احساس اهمیت و مشارکت در جامعه تأکید می کند. هدف تکنیک‌های درمان آدلری ارائه بینشی در مورد سبک زندگی فرد، به چالش کشیدن و تغییر جهت دادن به باورهای ناسالم و غیر مفید است
رویکرد آدلری مبتنی بر تشویق رفتارهای اجتماعی سودمند از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار است.
تشویق یکی از جنبه‌های کلیدی درمان آدلری است تئوری آدلر در مورد انگیزه انسانی پیشنهاد می کند که هرکس یک استراتژی فردی برای ایجاد حس ارزشمندی دارد که می تواند از راه های مختلفی بدست آید مهم برای ما پیدا کردن آن ” راه ” است که از قضا کاملا فردی و متمایز است.

 روانشناسان آدلری سازه ای به نام تشویق را به عنوان یک پدیده اجتماعی و به عنوان شیوه زندگی فردی به دو صورت توضیح داده اند:

در معنای اول کلمه، تشویق می تواند به یک پدیده اجتماعی اشاره کند که شامل تسهیل توسعه منابع درونی و شجاعت فرد به سمت حرکت مثبت است.
در معنای دوم، تشویق می‌تواند به شیوه زندگی فرد اشاره داشته باشد که احترام و ارزش را به شخص دیگر منتقل می‌کند.

خوددلگرم سازی یک مهارت حیاتی برای رشد و موفقیت شخصی است، زیرا به افراد کمک می‌کند تا ذهنیت مثبت خود را حفظ کنند، بر چالش‌ها غلبه کنند و در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود با انگیزه بمانند.
با تشویق خود، می توانیم دوست، مربی و متحد خود باشیم.
خود تشویقی یا همان خود را می توان از طریق خود گویی مثبت و عبارات تاکیدی تمرین کرد به گونه ای که بر توانایی های و دارایی خود متمرکز باشیم .خودگفتاری مثبت ابزاری قدرتمند برای تشویق خویشتن است، زیرا شامل جایگزینی افکار منفی با جملات تاکیدی مثبت است که اعتماد به نفس، انگیزه و تاب آوری را تقویت می کند.
با استفاده از جملات تاکیدی مثبت، افراد می توانند افکار خود را اصلاح کنند، منتقد درونی خود را به چالش بکشند و تصویر مثبت تری از خود بسازند خودگویی های مثبت از  روند خود آنید افکار منفی هم جلوگیری میکند.
برای تمرین خود دلگرم سازی، افراد می توانند با اختصاص دادن زمانی در هر روز به تفکر در مورد نقاط قوت، دستاوردها و اهداف خود و استفاده از جملات تاکیدی مثبت، ویدئو کلیب های انگیزشی و جملات و نقل قول هایی از این دست ،انگیزه و تمرکز خود را تقویت کنند .
نکته مهم این است که  این روش بعنوان عادت روزانه در زندگی معمول خانواده ما جای گیرد آنگاه میتوان شاهد بود که بر تاب آوری و سلامت روان ما موثر واقع شده باشد.

تاکید او بر احساس تعلق، روابط درون خانواده و ترتیب تولد او را از فروید متمایز می کند.رویکرد آلفرد آدلر به روانشناسی بر درک افراد در بافت اجتماعی آنها متمرکز است و بر اهمیت احساس اهمیت و مشارکت در جامعه تأکید می کند. هدف تکنیک‌های درمان آدلری ارائه بینشی در مورد سبک زندگی فرد، به چالش کشیدن و تغییر جهت دادن  به باورهای ناسالم و غیر مفید است.

محمدرضا مقدسی در ادامه اضافه میکند که تاب آوری در رواندرمانی آدلری از مسیر خودگویی های مثبت و تاکید بر توانایی ها محقق میشود.
تشویق آدلری یکی از ویژگی های اصلی رشد انسان است و فرآیندی برای تسهیل و توسعه منابع درونی و شجاعت فرد به سمت حرکت مثبت در نظر گرفته می شود. مهارت های تشویقی حتی میتواند شامل گوش دادن فعال، شوخ طبعی، برقراری ارتباط با ایمان به دیگران،  تبسم و لبخند زدن، تصدیق و پذیرش غیرکلامی دیگران، اشاره به نقاط قوت دیگران و اعتبار بخشیدن به اهداف دیگران باشد در این رویکرد هدف تشویق و دلگرم سازی صرفاً تغییر رفتار نیست، بلکه القای شجاعت و اعتماد به نفس برای تاب آوری و تغییر است.

پیشنهاد ما به شما

تاب آوری در رواندرمانی آدلری از تشویق به عنوان پادزهر دلسردی استفاده می کند.

روانشناسان آدلری از تشویق و دلگرم سازی بمنظور افزایش انگیزه مراجع برای تغییر استفاده میکنند که البته که برای فرآیند تغییرات منجر به درمان از الزامات است.
هدف از تشویق در درمان آدلری افزایش انگیزه درونی مراجع برای تغییر و کمک به آنها در به دست آوردن بینش در مورد باورهای اشتباهی است که در رویکرد آنها برای دستیابی به اهدافشان نهفته است.
رویکرد و تشویق آدلری نقش مهمی در پرورش تاب آوری دارد.

نظریه آدلری بر تکنیک هایی تأکید دارد که باعث رشد، تاب آوری و سازگاری مثبت می شود.

تشویق در درمان آدلری فقط تغییر رفتار نیست، بلکه القای شجاعت و اعتماد به نفس در افراد برای تسهیل تغییر است. این بر پرورش منابع درونی، افزایش انگیزه و کمک به مشتریان برای به دست آوردن بینش در مورد باورهای خود برای تشویق به تغییر تمرکز دارد.

با ارائه تشویق، درمانگران مراقبت، همدلی و کمک به افراد را در شناخت نقاط قوت خود نشان می دهند و اعتماد به نفس در توانایی آنها برای موفقیت را تقویت می کنند.

به طور کلی، رویکرد و تشویق آدلری به ایجاد تاب آوری از طریق توانمندسازی افراد، ارتقای خودآگاهی و حمایت از رشد مثبت و سازگاری کمک می‌کند

تاب آوری در رواندرمانی آدلری چگونه تعریف میشود ؟ تاب آوری آدلری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − دو =