تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی

4

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی در حمایت از رفاه روانی و اجتماعی و در نهایت موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این شامل حفظ ذهنیت مثبت، تمایل به رشد، و توانایی درس گرفتن از شکست ها است اغلب برنامه های تاب آوری در مدارس بر افزایش رضایت شغلی کارکنان، کاهش استرس، بهبود ایمنی و ارتباط، و افزایش مهارت های مرتبط با یادگیری اجتماعی و عاطفی در بین دانش آموزان و کارکنان تمرکز دارند.
علاوه بر این، جعبه ابزار تاب آوری دانش آموز برای تقویت مهارت های مربیان برای پرورش تاب آوری دانش آموزان در دوران راهنمایی و دبیرستان طراحی شده است.
با اجرای برنامه‌های تاب آوری در مدارس این محیط های آموزشی می‌توانند نقشی حیاتی در ایجاد تاب‌آوری دانش‌آموزان، کاهش تأثیر ناملایمات و ایجاد رفاه روانی و اجتماعی بعهده بگیرند
تاب آوری در مدارس توانایی روبرو شدن با مسایل و مشکلات آموزشی است. مدارس تاب آور می توانند با ارائه آموزش های تاب آوری به دانش آموزان و معلمان، بهبود کارایی سیستم آموزشی و موفقیت دانش آموزان و معلمان را به دنبال داشته باشند.

این شامل حفظ ذهنیت مثبت، تمایل به رشد، و توانایی درس گرفتن از شکست ها است اغلب برنامه های تاب آوری در مدارس بر افزایش رضایت شغلی کارکنان، کاهش استرس، بهبود ایمنی و ارتباط، و افزایش مهارت های مرتبط با یادگیری اجتماعی و عاطفی در بین دانش آموزان و کارکنان تمرکز دارند.
علاوه بر این، جعبه ابزار تاب آوری دانش آموز برای تقویت مهارت های مربیان برای پرورش تاب آوری دانش آموزان در دوران راهنمایی و دبیرستان طراحی شده است.
با اجرای برنامه‌های تاب آوری در مدارس این محیط های آموزشی می‌توانند نقشی حیاتی در ایجاد تاب‌آوری دانش‌آموزان، کاهش تأثیر ناملایمات و ایجاد رفاه روانی و اجتماعی بعهده بگیرند
تاب آوری در مدارس توانایی روبرو شدن با مسایل و مشکلات آموزشی است. مدارس تاب آور می توانند با ارائه آموزش های تاب آوری به دانش آموزان و معلمان، بهبود کارایی سیستم آموزشی و موفقیت دانش آموزان و معلمان را به دنبال داشته باشند.

 دکتر محمدرضا  مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری و مترجم کتاب تاب آوری در مدارس برای آموزش تاب آوری به دانش آموزان، راهبردهای زیر را بر اساس تحقیقات و توصیه های کارشناسان پیشنهاد میکند :

اهداف شجاعانه و قابل تحقق تعیین کنید:
به دانش آموزان کمک کنید تا اهداف دست یافتنی و در عین حال چالش برانگیزی که مستلزم پشتکار و تحمل برای ناراحتی هستند را ایجاد کنند.
بر ذهنیت‌ رشد تأکید کنید:
این مفهوم را تقویت کنید که هوش و توانایی‌ها را می‌توان با کار سخت و تلاش توسعه داد.
 ریسک‌های مسئولانه را تشویق کنید:
دانش‌آموزان را هنگامی که خطرات حساب شده را انجام می‌دهند، تشخیص داده و تحسین کنید، و به آنها نشان دهید که استفاده از فرصت‌ها منجر به رشد می‌شود.
پرورش احساسات مثبت:
فرهنگ مهربانی، شفقت و همدلی را در کلاس پرورش دهید در این مورد میتوانید از کتاب تمرینات روانشناسی مثبت استفاده کنید
مشخصاً فعالیت‌ها را برچسب‌گذاری کنید:
از عباراتی مانند «تاب‌آوری» و «استراتژی‌ یا راهکارهای مقابله‌ای» استفاده کنید، که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد مفاهیم را درک کنند و آنها را در سناریوهای زندگی واقعی به کار ببرند.
درباره شکست‌ها بنویسید و بحث کنید:
از دانش‌آموزان بخواهید تجربیات خود را درباره شکست‌ها تأمل کنند و در مورد نحوه برخورد با آنها بنویسند، با تمرکز بر درس‌های آموخته شده و رشد .

فضاهای امن ایجاد کنید:
اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان در اشتراک گذاری افکار و احساسات خود احساس راحتی می کنند، زیرا می دانند که با درک و حمایت مواجه خواهند شد.
ارائه کارگاه‌ها و آموزش‌ها: فرصت‌هایی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا استراتژی‌های مؤثری برای مدیریت استرس، مدیریت شکست‌ها و پرورش ذهنیت‌های مثبت بیاموزند.

هوش هیجانی و تمرینات آن را جدی بدانیم:
مهارت هایی مانند خودآگاهی، خودتنظیمی و تصمیم گیری مسئولانه را آموزش دهید تا به دانش آموزان در توسعه هوش هیجانی کمک کنید.
پیشرفت را قدر بدانیم و شکر گزار باشیم :
موفیت های هر چند کوچک را جشن بگیریم دانش آموزان را به خاطر تلاش ها و دستاوردهایشان، صرف نظر از اینکه به اهداف اولیه خود می رسند، تحسین کنید تا رشد و انگیزه مستمر را تشویق کنید.

با گنجاندن این استراتژی‌ها در برنامه‌های درسی و تعاملات کلاسی خود، می‌توانید به دانش‌آموزان کمک کنید تا مهارت‌های لازم را برای تبدیل شدن به افراد انعطاف‌پذیرتر توسعه دهند.
به یاد داشته باشید که تاب آوری یک فرآیند است و مستلزم حمایت و راهنمایی مداوم از سوی معلمان و همسالان است.

 

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی در حمایت از رفاه روانی و اجتماعی و در نهایت موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این شامل حفظ ذهنیت مثبت، تمایل به رشد، و توانایی درس گرفتن از شکست ها است

 

 

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی در حمایت از رفاه روانی و اجتماعی و در نهایت موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این شامل حفظ ذهنیت مثبت، تمایل به رشد، و توانایی درس گرفتن از شکست ها است اغلب برنامه های تاب آوری در مدارس بر افزایش رضایت شغلی کارکنان، کاهش استرس، بهبود ایمنی و ارتباط، و افزایش مهارت های مرتبط با یادگیری اجتماعی و عاطفی در بین دانش آموزان و کارکنان تمرکز دارند.
علاوه بر این، جعبه ابزار تاب آوری دانش آموز برای تقویت مهارت های مربیان برای پرورش تاب آوری دانش آموزان در دوران راهنمایی و دبیرستان طراحی شده است.
با اجرای برنامه‌های تاب آوری در مدارس این محیط های آموزشی می‌توانند نقشی حیاتی در ایجاد تاب‌آوری دانش‌آموزان، کاهش تأثیر ناملایمات و ایجاد رفاه روانی و اجتماعی بعهده بگیرند
تاب آوری در مدارس توانایی روبرو شدن با مسایل و مشکلات آموزشی است. مدارس تاب آور می توانند با ارائه آموزش های تاب آوری به دانش آموزان و معلمان، بهبود کارایی سیستم آموزشی و موفقیت دانش آموزان و معلمان را به دنبال داشته باشند.

این شامل حفظ ذهنیت مثبت، تمایل به رشد، و توانایی درس گرفتن از شکست ها است اغلب برنامه های تاب آوری در مدارس بر افزایش رضایت شغلی کارکنان، کاهش استرس، بهبود ایمنی و ارتباط، و افزایش مهارت های مرتبط با یادگیری اجتماعی و عاطفی در بین دانش آموزان و کارکنان تمرکز دارند.
علاوه بر این، جعبه ابزار تاب آوری دانش آموز برای تقویت مهارت های مربیان برای پرورش تاب آوری دانش آموزان در دوران راهنمایی و دبیرستان طراحی شده است.
با اجرای برنامه‌های تاب آوری در مدارس این محیط های آموزشی می‌توانند نقشی حیاتی در ایجاد تاب‌آوری دانش‌آموزان، کاهش تأثیر ناملایمات و ایجاد رفاه روانی و اجتماعی بعهده بگیرند
تاب آوری در مدارس توانایی روبرو شدن با مسایل و مشکلات آموزشی است. مدارس تاب آور می توانند با ارائه آموزش های تاب آوری به دانش آموزان و معلمان، بهبود کارایی سیستم آموزشی و موفقیت دانش آموزان و معلمان را به دنبال داشته باشند.

 دکتر محمدرضا  مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری و مترجم کتاب تاب آوری در مدارس برای آموزش تاب آوری به دانش آموزان، راهبردهای زیر را بر اساس تحقیقات و توصیه های کارشناسان پیشنهاد میکند :

اهداف شجاعانه و قابل تحقق تعیین کنید:
به دانش آموزان کمک کنید تا اهداف دست یافتنی و در عین حال چالش برانگیزی که مستلزم پشتکار و تحمل برای ناراحتی هستند را ایجاد کنند.
بر ذهنیت‌ رشد تأکید کنید:
این مفهوم را تقویت کنید که هوش و توانایی‌ها را می‌توان با کار سخت و تلاش توسعه داد.
 ریسک‌های مسئولانه را تشویق کنید:
دانش‌آموزان را هنگامی که خطرات حساب شده را انجام می‌دهند، تشخیص داده و تحسین کنید، و به آنها نشان دهید که استفاده از فرصت‌ها منجر به رشد می‌شود.
پرورش احساسات مثبت:
فرهنگ مهربانی، شفقت و همدلی را در کلاس پرورش دهید در این مورد میتوانید از کتاب تمرینات روانشناسی مثبت استفاده کنید
مشخصاً فعالیت‌ها را برچسب‌گذاری کنید:
از عباراتی مانند «تاب‌آوری» و «استراتژی‌ یا راهکارهای مقابله‌ای» استفاده کنید، که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد مفاهیم را درک کنند و آنها را در سناریوهای زندگی واقعی به کار ببرند.
درباره شکست‌ها بنویسید و بحث کنید:
از دانش‌آموزان بخواهید تجربیات خود را درباره شکست‌ها تأمل کنند و در مورد نحوه برخورد با آنها بنویسند، با تمرکز بر درس‌های آموخته شده و رشد .

پیشنهاد ما به شما

فضاهای امن ایجاد کنید:
اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان در اشتراک گذاری افکار و احساسات خود احساس راحتی می کنند، زیرا می دانند که با درک و حمایت مواجه خواهند شد.
ارائه کارگاه‌ها و آموزش‌ها: فرصت‌هایی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا استراتژی‌های مؤثری برای مدیریت استرس، مدیریت شکست‌ها و پرورش ذهنیت‌های مثبت بیاموزند.

هوش هیجانی و تمرینات آن را جدی بدانیم:
مهارت هایی مانند خودآگاهی، خودتنظیمی و تصمیم گیری مسئولانه را آموزش دهید تا به دانش آموزان در توسعه هوش هیجانی کمک کنید.
پیشرفت را قدر بدانیم و شکر گزار باشیم :
موفیت های هر چند کوچک را جشن بگیریم دانش آموزان را به خاطر تلاش ها و دستاوردهایشان، صرف نظر از اینکه به اهداف اولیه خود می رسند، تحسین کنید تا رشد و انگیزه مستمر را تشویق کنید.

با گنجاندن این استراتژی‌ها در برنامه‌های درسی و تعاملات کلاسی خود، می‌توانید به دانش‌آموزان کمک کنید تا مهارت‌های لازم را برای تبدیل شدن به افراد انعطاف‌پذیرتر توسعه دهند.
به یاد داشته باشید که تاب آوری یک فرآیند است و مستلزم حمایت و راهنمایی مداوم از سوی معلمان و همسالان است.

تاب آوری در مدارس عاملی حیاتی در حمایت از رفاه روانی و اجتماعی و در نهایت موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. این شامل حفظ ذهنیت مثبت، تمایل به رشد، و توانایی درس گرفتن از شکست ها است

دانشمندان رفتارشناس از واژه تاب آوری حداقل برای توصیف سه پدیده استفاده می کنند:

۱- پیامدهای مثبت رشد ویژه کودکان و نوجوانانی که در محیط های پرخطر زندگی می کنند.

۲- توانایی به دست آمده پس از عبور از موقعیت های دشوار ۳- بهبودی، ترمیم و درمان پذیری معلمان و مدارس از جمله عوامل محافظتی و حمایتی برای کودکان و دانش آموزان بوده و به آنها کمک می کنند تا به مشکلاتی مثل فقر مزمن و استرس مداوم و مشکلات روحی والدین و خانواده های ناکارآمد خود فائق آیند.

کتاب تاب آوری در مدارس علاوه بر اینکه میتواند بعنوان محتوی آموزشی در دوره های تخصصی  تاب آوری  برای مددکاری اجتماعی، مشاوره، روانشناسی، رفاه اجتماعی و گرایش های مختلف مدیریت و حرفه های یاورانه مورد رجوع واقع شود،

در فعالیت های سازمانهای مردم نهاد نیز میتواند راهنمای تدوین و طراحی پروژه های تقویت تاب آوری باشد.

نان هندرسون با معرفی مبسوط چرخه تاب آوری در این کتاب علاقه مندان را با روشها و پروتکل های مداخلاتی اثر بخشی آشنا میکند که میتواند در تحول آموزشی بسیار کارآمد باشد.

کتاب تاب آوری در مدارس در فصول هشتگانه خود به تعریف تاب آوری در محیطهای آموزشی، چگونگی تقویت تاب آوری در مدارس، تاب آوری در فضاهای دانشگاهی و دانشجویی، توصیف ویژگی های مدارس تاب آور، خردورزی و تدبیر برای تقویت تاب آوری، انعطاف در فرآیندهای تغییر و تحولات آموزشی، تاب آوری در عمل و معرفی ابزارهایی برای تسهیل توجه نشان داده است.

قابل به ذکر است، مجموعه آثار خانم هندرسون و همکارش علاوه بر اینکه در ۲۵ کشور دنیا تدریس میگردد و به زبانهای فرانسوی، اسپانیایی و روسی نیز ترجمه شده است. پیش از این نیز کتاب ره نمای تاب آوری از همین نویسنده با ترجمه محمدرضا مقدسی و هُما نیابتی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته بود.

این کتاب توسط نشر ورجاوند و با ترجمه محمدرضا مقدسی و عفت حیدری در هشت فصل و ۱۶۰ صفحه در دسترس علاقه مندان به تاب آوری قرار گرفته است.

4 نظرات
 1. فاطمه بخشی می گوید

  با عرض سلام وخداقوت
  من مشاور مدرسه وازطرفی هم دانشجوی ارشد روانشناسی هستم که موضوع پایان نامه ام بررسی آموزش تاب آوری در سلامت روان در دانش آموزان هست وخیلی علاقمندم در کارگاه یا کلاس آموزش تاب آوری شرکت کنم حتی اگر در دوره تعطیلات عید باشد.
  کما اینکه یک پکیج تاب آوری هم تهیه کردم اما شرکت در کارگاه اول یرای توانمند سازی خودم ودوم شرط تایید استاد مدیر گروه دانشکده می باشد.
  لطفا راهنمایی بفرمایید وپاسخگو باشید.

  1. admin می گوید

   با عرض سلام واحترام ، پیام شما دریافت شد

   1. Sogand می گوید

    سلام چطور این کتاب را دریافت کنیم؟

    1. admin می گوید

     با سلام و احترام خانه تاب اوری ارایه دهنده خدمات فروش نیست برای تهیه کتابها با ناشرین محترم یا مراکز پخش تماس بگیرید موفق باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.