تحلیل تاب آوری کودکان به همت همیاران سلامت روان ایران برگزار شد

کارگاه 2 روزه تحلیل تاب آوری کودکان به همت همیاران سلامت روان ایران در شهرستان نایین برگزار شد

0

کارگاه تحلیل تاب آوری کودکان به همت همیاران سلامت روان ایران(سلامت روان نسیم زندگی نایین) برگزار شد.

دنیایی که در انتظار کودکان است اغلب پاسخگوی اتتظارت و توقعات کودکان نیست چه بسا دنیایی خالی از مهربانی باشد ، دنیایی که با هزار شکل و هزار رنگ سلامت روانی اجتماعی کودکان را به چالش خواهد کشید لذا ضرورت دارد کودکان برای مقابله با ناملایمات و تهدیدات  از توانایی و تاب آوری بیشتری برخوردار باشند.

به همت همیاران سلامت روان ایران (سلامت روان نسیم زندگی نایین) در استان اصفهان کارگاه دو روزه تحلیل تاب آوری کودکان با شرکت و همراهی اعضای هیات علمی دانشگاهها ، واحدهای آموزش عالی استان اصفهان ، فرهنگیان و پرسنل اداره بهزیستی شهرستان نایین و شهرستانهای تابعه استان اصفهان و همچنین تسهیلگران و همیاران سلامت روان ایران و با حضور و همراهی ریاست محترم بهزیستی شهرستان نایین و معاونت محترم فرمانداری این شهرستان برگزار گردید .

تاب آوری به‌طور مستقیم با میزان موفقیت و جه بسا شادکامی و پیشرفت کودکان مرتبط است و صد البته بهترین دوران آموزش تاب آوری کودکی است،تاب آوری در دوران کودکی بخوبی تمرین و تقویت خواهد شد.

کسی نمیتواند آینده را پیش بینی کند در واقع هیچکس نمیداند فردا برای خود و عزیزانش چگونه خواهد بود؟

ما نمیتوانیم دنیا را تحت کنترل و مدیریت خود داشته باشیم اما میتوانیم توانایی و تاب آوری خود را تقویت کرده تا در نهایت بهتر از پس مشکلات و ناملایمات برآییم .

پیشنهاد ما به شما

اگر چه تاب آوری از رویین تنی و شکست ناپذیری صحبت نمیکند اما کمک میکند تا زندگی کودکان کمتر دچار تنش و آشفتگی باشد.

تاب آوری موجب میشود که کودکان تلخی و اضطراب کمتری را پس از شکست تجربه کنند و چه بسا بهتر بتوانند مسیر زندگی را پی بگبرند.

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در بخشی از کارگاه تحلیل تاب آوری کودکان گفت : شکست یک تجربه همگانی و فراگیر است و خواه ناخواه رخ می دهد تاب آوری طرفدار شکست نیست چرا که شکست برای کودکان بخشی از ماجرای ویرانی آنهاست اما بهرحال در زندگی کودکان اتفاق خواهد افتاد چه بهتر آنکه که برای رویارویی موفق با چنین چهره ای از زندگی آموزش دیده و آماده باشیم .

تاب آوری به عنوان یک رویکرد ناظر بر منابع ، استراتژی و راهبردهایی را در تعلیم و تربیت کودکان همراه کرده است که با توسل به آن میتوان تنش و  اضطراب پس از شکست را کاهش و حتی از فرصت هایی که شکست ایجاد می کند نیز برای رشد و قویتر شدن کودکان  استفاده کرد.

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در کارگاه تحلیل تاب آوری کودکان گفت : در برابر شکست که یک تجربه فراگیر است تاب آوری موفقیت کودکان را صدا میزند. پاسخ ما به شکست میتواند ویرانگی و آشفتگی و یا قدرتمند و شدن و عبور موفقیت آمیز باشد و ما امروز میدانیم اینکه درنهایت کودکان کدام را تجربه خواهند کرد به میزان تاب آوری آنها بستگی دارد.

 

تحلیل تاب آوری کودکان به همت همیاران سلامت روان ایران برگزار شد

تحلیل تاب آوری کودکان به همت همیاران سلامت روان ایران برگزار شد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.