خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان برگزار کرد

0

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان برگزار کرد

به همت انجمن روزنه امید جوان و مجموعه تخصصی روان پویا شامگاه چهارشنبه 28 آذرماه نشستی صمیمانه با اعضای سازمانهای مردم نهاد خوزستان برگزار شد . موضوع اصلی این نشست تاب آوری اجتماعی و چگونگی توسعه آن در جامعه محلی بود این جلسه همچنین بر چگونگی و چرایی مداخلات اجتماعی ویزه سازمانهای مردم نهاد و اهمیت نقش فعالیت های داوطلبانه در توسعه تاب آوری اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی تاکید داشت.

در این جلسه دکتر سیروس داودیان نماینده تشکلهای مدنی استان خوزستان ُ دکتر سارا هیات و تنی چند از اساتید دانشگاه و وحدهای اموزش عالی استان خوزستان وتسهیلگران پایه طرح تاب آوری اجتماعی معاونت زنانت و خانواده ریاست جمهوری در اهواز و سایر شهرستانهای استان خوزستان و هم چنین فعالان مدنی در تاب آوری اجتماعی و محیط زیست استان از تشکلهای مدنی فعال در این حوزه همراه بودند .

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان پیش از این هم نشست های تخصصی در زمینه تاب آوری برگزار کرده بوده است .

تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید.

تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل شده، و همچنین قدرت تطبیق با شرایط و متقضیات را در بر خواهد داشت؛

این به ساده ترین معنا برخورداری از آغازی همیشگی است. احیای مهربانی، توسعه سازگاری، قدرت مبتنی بر انعطاف، سرمایه و سازندگی اجتماعی را تقویت میکند وهمزمان موجب و دستاورد تاب آوری است.

زمانی که جامعه ای با نیازهای تازه، خطرات و یا تهدیدات مواجه میشود دچار درهم شکستگی و بحران خواهد شد.از این رو بسیاری از متون بازگشت سریع به شرایط قبل از بحران را تاب آوری نامیده اند.

و براین اساس مطالعات تاب آوری ماموریت اصلی خود را برگشت پذیری در سریع ترین زمان ممکن، و با حداقل آشفتگی و حفظ شایستگی میداند.

توسعه تاب آوری باعث میشود که امداد و حمایت های اجتماعی به هنگام و هماهنگ، فراگیر و جامع درحد بهینه اعمال گردد.


نکته جالب توجه این است که تاب آوری قبل، در حین و بعد از وقوع  بحرانهای اجتماعی موضوعیت دارد. بنابراین طرح مساله ای به نام تقدم و تاخر تاب آوری و بحران  جایز نیست، چراکه تاب آوری در برگشت پذیری، مداخلات و پیشگیری کارساز است

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان پش از این هم نشست های تخصصی در زمینه تاب آوری برگزار کرده بوده است .

 

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان برگزار کرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 1 =