خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان برگزار کرد

0

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان برگزار کرد

به همت انجمن روزنه امید جوان و مجموعه تخصصی روان پویا شامگاه چهارشنبه 28 آذرماه نشستی صمیمانه با اعضای سازمانهای مردم نهاد خوزستان برگزار شد . موضوع اصلی این نشست تاب آوری اجتماعی و چگونگی توسعه آن در جامعه محلی بود این جلسه همچنین بر چگونگی و چرایی مداخلات اجتماعی ویزه سازمانهای مردم نهاد و اهمیت نقش فعالیت های داوطلبانه در توسعه تاب آوری اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی تاکید داشت.

در این جلسه دکتر سیروس داودیان نماینده تشکلهای مدنی استان خوزستان ُ دکتر سارا هیات و تنی چند از اساتید دانشگاه و وحدهای اموزش عالی استان خوزستان وتسهیلگران پایه طرح تاب آوری اجتماعی معاونت زنانت و خانواده ریاست جمهوری در اهواز و سایر شهرستانهای استان خوزستان و هم چنین فعالان مدنی در تاب آوری اجتماعی و محیط زیست استان از تشکلهای مدنی فعال در این حوزه همراه بودند .

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان پیش از این هم نشست های تخصصی در زمینه تاب آوری برگزار کرده بوده است .

تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید.

تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل شده، و همچنین قدرت تطبیق با شرایط و متقضیات را در بر خواهد داشت؛

این به ساده ترین معنا برخورداری از آغازی همیشگی است. احیای مهربانی، توسعه سازگاری، قدرت مبتنی بر انعطاف، سرمایه و سازندگی اجتماعی را تقویت میکند وهمزمان موجب و دستاورد تاب آوری است.

زمانی که جامعه ای با نیازهای تازه، خطرات و یا تهدیدات مواجه میشود دچار درهم شکستگی و بحران خواهد شد.از این رو بسیاری از متون بازگشت سریع به شرایط قبل از بحران را تاب آوری نامیده اند.

و براین اساس مطالعات تاب آوری ماموریت اصلی خود را برگشت پذیری در سریع ترین زمان ممکن، و با حداقل آشفتگی و حفظ شایستگی میداند.

توسعه تاب آوری باعث میشود که امداد و حمایت های اجتماعی به هنگام و هماهنگ، فراگیر و جامع درحد بهینه اعمال گردد.


نکته جالب توجه این است که تاب آوری قبل، در حین و بعد از وقوع  بحرانهای اجتماعی موضوعیت دارد. بنابراین طرح مساله ای به نام تقدم و تاخر تاب آوری و بحران  جایز نیست، چراکه تاب آوری در برگشت پذیری، مداخلات و پیشگیری کارساز است

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان پش از این هم نشست های تخصصی در زمینه تاب آوری برگزار کرده بوده است .

 

خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان برگزار کرد

سازمان‌های مردم‌ نهاد یا NGO به عنوان سازمان‌هایی غیرانتفاعی شناخته می‌شوند که مستقل از دولت، به فعالیت‌های داوطلبانه می‌پردازند. این سازمان‌ها برای اهداف مختلفی فعالیت می‌کنند، از جمله فعالیت‌های فرهنگی-اجتماعی، آموزشی-پژوهشی، مذهبی، زیست محیطی، انسان دوستانه و خانواده دوستانه. آن‌ها بر اساس زمینه فعالیت، سطح فعالیت (ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی) و جهت‌گیری و اهدافشان دسته‌بندی می‌شوند. این سازمان‌ها بخش مهم و اصلی جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند و با همکاری و تعامل با دولت و بخش خصوصی، نقش مؤثر در جامعه دارند.

سازمان‌های مردم‌نهاد بستر ساز فعالیت های داوطلبانه در عرصه های اجتماعی هستند این رسالت و نقشی بسیار مهم است که منجر به انسجام اجتماعی و تقویت تاب آوری اجتماعی خواهد شد، به ویژه در مواجهه با بحران‌های طبیعی و وضعیت‌های بحرانی ایم مساله نمود بیشتری پیدا میکند.

سازمان‌های مردم‌نهاد زمینه جذب ومشارکت سرمایه های اجتماعی است که از قضا در بحث پردامنه سرمایه های اجتماعی و تاب آوری میتواند مورد توجه باشد .

تحقیقات نشان داده که این سازمان‌ها با ارتقاء فعالیت‌های خود، بهبود تاب آوری سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر‌ها را تسهیل می‌کنندمشارکت های مدنی و حمایت های اجتماعی تأثیر بسزایی بر تاب آوری فردی و سلامت اجتماعی دارند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 5 =