مزایای سرسختی روانی چیست ؟

عفت حیدری روانشناس اجتماعی مترجم و نویسنده خانه تاب آوری

0

مزایای سرسختی روانی کدام است ؟ چگونه میتوان سرسختی روانی را تقویت کرد ؟

دلایل بی‌شماری برای انتخاب بهبود سرسختی روانی وجود دارد. افراد سرسخت، ارتباطات عمیقی‌تری دارند، زیرا در زندگی شخصی و حرفه‌ای بهتر کار می‌کنند و معمولاً خوشبخت‌تر از کسانی هستند که سرسختی کمتری دارند.

کسانی که به‌ لحاظ روحی سرسخت نیستند، اغلب به‌اندازه‌ی کافی از توانایی‌های خود در زندگی حرفه‌ای و شخصی استفاده نمی‌کنند. این به‌آن معناست که شما فرصت‌های کاری یا روابط تازه یا ارتباطات عمیق‌تر با افراد دیگر را از دست می‌دهید. شما نمی‌خواهید خطر از دست دادن شغل رؤیایی یا نیافتن نیمه‌ی دیگر زندگی‌تان را به‌جان بخرید.

عفت حیدری مترجم و نویسنده خانه تاب آوری در ادامه این مطلب اضافه میکند مزایای سرسختی روانی میتواند خود را در یک طیف نمایان سازد پژوهش‌ها نشان داده است که افراد سرسخت میزان عملکرد بیشتری دارند. آن‌ها کارهای بیشتری را با کیفیت بیشتر و به‌موقع انجام می‌دهند و با هدفمندی کار می‌کنند. در کار خود تعهد بیشتری دارند و رقابتی‌تر هستند. سرسختی به‌آن‌ها کمک می‌کند تا در محیط‌های حرفه‌ای خود رشد کنند، روابط بهتری با همکاران خود برقرار کرده و فرصت‌های بیشتری در محل کار دریافت کنند.

افرادی که در زمینه‌ی سرسختی روانی نمره‌ی پایینی می‌گیرند، به‌اولویت‌بندی بهزیستی خود نمی‌پردازند. اولویت‌بندی بهزیستی باعث می‌شود که احتمالاً با مسائلی مانند مدیریت استرس، خواب و سلامت روان مواجه شد. این امر می‌تواند روی رابطه‌ی شما با خودتان و روابط با دیگران اثر بگذارد و اینکه دیگران شما را می‌بینند. افراد سرسخت، زمانی را با خود می‌گذرانند و قبل از توجه به‌بهزیستی دیگران، به‌بهزیستی خود توجه می‌کنند. این امر باعث مدیریت بهتر استرس و خواب بهتر می‌شود.

آن‌ها احتمالاً مشکلات روانی و سلامتی کمتری دارند. اولویت بخشیدن به‌بهزیستی باعث می‌شود که روابط خود را با دیگران و خودشان بهبود دهند و اینکه دیگران آن‌ها را به‌شیوه‌ی مثبت‌تری ببینند.

برخی از افرادی که به‌لحاظ روانی سرسخت نیستند، کمتر جاه‌طلبند که باعث می‌شود دوستی و ارتباط با دیگران در حوزه‌ی فردی و حرفه‌ای دشوار شود. افرادی که معمولاً به‌لحاظ روانی سرسخت هستند، معمولاً بیشتر مشارکت می‌کنند و بیشتر برونگرا و مثبت هستند.

آن‌ها به‌تغییرات و سختی‌ها پاسخ مثبت می‌دهند و احتمالاً مشارکت مثبتی در امور فرهنگی دارند و مسئولیت قبول می‌کنند و در فرصت‌ها و فعالیت‌های تازه داوطلب می‌شوند.

آن‌ها جاه‌طلب‌ترند و آماده‌اند که خطرهای بیشتری را مدیریت کنند. این باعث می‌شود تا در محل کار، دوستی‌ها و ارتباطات بهتری برقرار کنند -جایی که همکاران آن‌ها از مثبت‌گرایی و مشارکت آن‌ها قدردان هستند و به‌آن‌ها کمک می‌کند تا با مردم در سطح فردی ارتباط برقرار کنند. آن‌ها برای فرصت‌های تازه داوطلب می‌شوند و آماده‌اند خطرهای ارتباطات عمیق‌تر را مدیریت کنند.

در زیر، فهرستی از مزایای سرسختی روانی ارایه شده است:

– عملکرد بهتر

– فرصت‌های شغلی بیشتر

– ارتباطات عمیق‌تر

– بهبود سلامت روانی و جسمی

– خواب بهتر

– کاهش سطوح استرس.

خاتمه کلام اینکه سرسختی روانی یا چقرمگی مقاومت در برابر شکست در صورت قرار گرفتن در معرض تنش است مفهوم سرسختی روانی در اصول چهارگانه ای تعریف شده است که عبارتند از :

چالش: چالش ها را به عنوان فرصت رشد در نظر بگیرید.
کنترل: اعتقاد به اینکه که شما تنها کسی هستید که می توانید بر زندگی خود مدیریت و کنترل داشته باشد
تعهد: توانایی انجام وظایف و تا با انتها و خاتمه آنها را دنبال کردن
اعتماد به نفس: داشتن اعتماد به نفس متناسب و اعتقاد راسخ به اینکه پایان راه موفقیت است.

 

 

مزایای سرسختی روانی کدام است ؟چرا باید سرسختی روانی خود را بهبود دهید؟

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.