کتابچه خود آموز تاب آوری

0

کتابچه خود آموز تاب آوری

 

روانشناسان و پژوهشگران  در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده اند که افراد نیاز دارند مهارتهایی را بیاموزند که هنگام مواجهه با مشکلات و موقعیت های استرس زا به شیوه ی تاب آورانه تری تفکر و سپس عمل کنند.

از این رو مداخله هایی که هدفشان تحت تاثیر قرار دادن فرایندهای فکری است، می توانند گام مهمی در ایجاد مهارتها توانایی های مربوط به تاب آوری باشند.

در جوامع مرسوم است که به نقصانها و کاستیها بیشتر از توانایی ها توجه شود، اما تاب آوری آن روی سکه است و از جمله  سازه هایی است که جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است، به طوری که هر روز بر شمار پژوهشهای مرتبط با این سازه افزوده می شود.

از این رو مرکز بهداشت روانی بر آن شد تا با آموزش این سازه ی روانشناختی، به کمک جانبازان و خانواده های آنها بپردازد . بر این اساس کتابچه ی خودآموز تاب آوری با توجه به نیاز جامعه هدف ما وهمراه با ارائه تمرینهایی بر درک بیشتر موضوع تهیه و تدوین شد.

 

این کتابچه توسط جناب آقای محمد اسماعیل علیپور و سرکار خانم مرجان حقیقت گو تالیف و توسط مرکزبهداشت روانی بنیاد شهید منتشر گردیده است.

 

برای دریافت کلیک کنید

کتابچه خود آموز تاب آوری روانشناسان و پژوهشگران در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده اند که افراد نیاز دارند مهارتهایی را بیاموزند

منبع : www.isaarmhc.ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.