مرور برچسب

تاب آوری و خودکشی

تاب آوری و خودکشی

این دوره آموزشی توسط جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کردستان به میزبانی بهزیستی استان با تدریس دکتر محمدرضا مقدسی برگزارشد درآستانه ۱۰ سپتامبر ومقارن با روزجهانی پیشگیری از خودکشی جمعیت همیاران سلامت روان اجتماعی کردستان با همکاری خانه

اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. شناسایی به موقع امکان خودکشی در پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی به عنوان یک ابزار…

رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب آوری با خودکشی

خودکشی عملی است که موجب مرگ میشود شناخت مسائل و مشکلات روان شناختی در فهم خودکشی و افکار مربوط به آنها نقش مهمی ایفا می کنند.خودکشی یکی از معضلات بهداشت روانی در دانشجویان است که در دهه­های اخیر روند رو به افزایشی داشته است.

نقش تاب آوری در پیشگیری از خود کشی

نقش تاب آوری در پیشگیری از خود کشی سازمان مردم نهاد جوانه های سیروان کارکاه آموزشی ( نقش تاب آوری در پیشگیری از خود کشی) برگزار کرد . جوانه های سیروان سازمانی مردم نهاد با رویکرد علمی پژوهشی است که بیش از 14 سال از تاسیس آن میگذرد،  …

بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری

بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان…